Prohloubené základy body-psychoterapie

Obsah kurzu

Kurz bude vycházet ze základních principů body-psychoterapie a účastníkům umožní tyto principy nejen poznat, ale i využít prakticky k vlastnímu seberozvoji. Budeme se věnovat jednotlivým technikám a cvičením, kdy budete pracovat obvykle ve dvojicích vzájemně mezi sebou, někdy i ve větších skupinkách. Aby vaše účast byla smysluplná, dozvíte se věci z teorie, abyste vždy rozuměli významu jednotlivých technik. Součástí bude i sdílení ve skupině o tom, co jste při jednotlivých technikách zažili i sdílení o tom, co se děje ve vašem životě. Vždy bude respektováno to, že si sami volíte, kolik osobních informací o sobě skupině řeknete.

V kurzu budeme pracovat s propojením emoční zkušenosti s tělem a s tělesnými prožitky a budeme pracovat i s dotykem. Cílem bude naučit se více vnímat naše tělo a více rozproudit energii v našem těle, což nám pak může umožnit se snadněji dotknout pocitově i rozumově našich osobních témat, případně dovolit tělu dokončit různé nedokončené impulsy, které v něm způsobují chronická místa napětí, označovaná často jako svalový pancíř. Podíváme se také na naše vztahové vzorce a důležité vztahové osoby našeho dětství, tedy obvykle matku a otce. To, nakolik vám účast na kurzu může přinést nějakou transformaci, závisí i na tom, nakolik budete ochotni se dotýkat i emočně nepříjemných osobních témat a nakolik si dovolíte ve skupině zpracovávat i hodně osobní záležitosti. Volba je ale vždy na vás.

Budeme využívat jednak bezkontaktní způsoby práce a různé verbální techniky, které zahrnují nějakým způsobem tělesnou rovinu, jako např. focusing, "uvolňující" monolog, bioenergetická cvičení, imaginace, tzv. sondy atd. A současně ve velké míře využijeme i způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt, což budou jak biodynamické masáže, tak i další dotekové techniky jako např. „převzetí“ nebo některé základy z vegetoterapie. Použijeme i různé další techniky, jako je hraní rolí nebo techniky vycházející např. z koncentrativní pohybové terapie. Mezi témata bude patřit také práce s blízkostí a hranicemi nebo úloha záměru při dotyku atd.

Toto vše je prakticky totožné s náplní první části dlouhodobého výcviku biodynamické psychoterapie, který je také zaměřen velmi sebezkušenostně. V čem se kurz od samotného výcviku bude lišit, je, že důraz tady bude posunut o něco více k tomu, aby si účastnici zpracovávali svá osobní témata, než aby se naučili co nejvíce různých technik. Tedy např. ve výcviku, když se dělá nějaká technika na téma matky, stejná technika na téma otce se už nedělá. Zde, pokud to bude v souladu s potřebami účastníků, můžeme některé techniky i zopakovat, např. udělat tutéž techniku na téma matky i na téma otce.

I přes toto zaměření ale je kurz kromě práce na sobě výbornou možností poznat hlouběji body-psychoterapii a pokud už např. pracujete terapeuticky s lidmi, použité techniky vhodně zařadit do vašeho repertoáru. Princip práce ve dvojicích totiž vychází z toho, že se účastníci střídají v rolích „klienta“, tedy přijímajícího, a „terapeuta“, tedy v dané chvíli dávajícího.

Stručně k použitým pojmům: Biodynamické masáže jsou součástí body-psychoterapie a jejich cílem je nastartovat sebeúzdravné tendence v organismu, přispět k jeho harmonizaci a symbolicky řečeno, skrze tělo „dosáhnout duši“ masírovaného. Některé se provádějí na oblečeném klientovi, některé s olejem přímo na kůži. Ve vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím k obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí.

Základní informace

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook