Prohloubené základy body-psychoterapie
(odpovídající biorelease úrovni biodynamického výcviku)

Obsah kurzu

Kurz bude vycházet ze základních principů body-psychoterapie a účastníkům umožní tyto principy nejen poznat, ale i využít prakticky k vlastnímu seberozvoji. Budeme se věnovat jednotlivým technikám a cvičením, kdy budete pracovat obvykle ve dvojicích vzájemně mezi sebou, někdy i ve větších skupinkách. Aby vaše účast byla smysluplná, dozvíte se věci z teorie, abyste vždy rozuměli významu jednotlivých technik. Součástí bude i sdílení ve skupině o tom, co jste při jednotlivých technikách zažili i sdílení o tom, co se děje ve vašem životě. Vždy bude respektováno to, že si sami volíte, kolik osobních informací o sobě skupině řeknete.

V kurzu budeme pracovat s propojením emoční zkušenosti s tělem a s tělesnými prožitky a budeme pracovat i s dotykem. Cílem bude naučit se více vnímat naše tělo a více rozproudit energii v našem těle, což nám pak může umožnit se snadněji dotknout pocitově i rozumově našich osobních témat, případně dovolit tělu dokončit různé nedokončené impulsy, které v něm způsobují chronická místa napětí, označovaná často jako svalový pancíř. Podíváme se také na naše vztahové vzorce a důležité vztahové osoby našeho dětství, tedy obvykle matku a otce. To, nakolik vám účast na kurzu může přinést nějakou transformaci, závisí i na tom, nakolik budete ochotni se dotýkat i emočně nepříjemných osobních témat a nakolik si dovolíte ve skupině zpracovávat i hodně osobní záležitosti. Volba je ale vždy na vás.

Budeme využívat jednak bezkontaktní způsoby práce a různé verbální techniky, které zahrnují nějakým způsobem tělesnou rovinu, jako např. focusing, biorelease monolog, bioenergetická cvičení, imaginace, tzv. sondy atd. A současně ve velké míře využijeme i způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt, což budou jak biodynamické masáže, tak i další dotekové techniky jako např. „převzetí“ nebo některé základy z vegetoterapie. Použijeme i různé další techniky, jako je hraní rolí nebo techniky vycházející např. z koncentrativní pohybové terapie. Mezi témata bude patřit také práce s blízkostí a hranicemi nebo úloha záměru při dotyku atd.

Toto vše je prakticky totožné s náplní biorelease úrovni dlouhodobého výcviku biodynamické psychoterapie, který je také zaměřen velmi sebezkušenostně. V čem se kurz od samotného výcviku bude lišit, je, že důraz tady bude posunut o něco více k tomu, aby si účastnici zpracovávali svá osobní témata, než aby se naučili co nejvíce různých technik. Tedy např. ve výcviku, když se dělá nějaká technika na téma matky, stejná technika na téma otce se už nedělá. Zde, pokud to bude v souladu s potřebami účastníků, můžeme některé techniky i zopakovat, např. udělat tutéž techniku na téma matky i na téma otce.

I přes toto zaměření ale je kurz kromě práce na sobě výbornou možností poznat hlouběji body-psychoterapii a pokud už např. pracujete terapeuticky s lidmi, použité techniky vhodně zařadit do vašeho repertoáru. Princip práce ve dvojicích totiž vychází z toho, že se účastníci střídají v rolích „klienta“, tedy přijímajícího, a „terapeuta“, tedy v dané chvíli dávajícího.

Stručně k použitým pojmům: Biodynamické masáže jsou součástí body-psychoterapie a jejich cílem je nastartovat sebeúzdravné tendence v organismu, přispět k jeho harmonizaci a symbolicky řečeno, skrze tělo „dosáhnout duši“ masírovaného. Některé se provádějí na oblečeném klientovi, některé s olejem přímo na kůži. Ve vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím k obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí.

Základní informace

 

Na začátek stránky

 

Přihlašování

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
1.-3.6.2018 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek 14.10.2018 v Praze

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.