Ochrana osobních údajů - smluvní vztah

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.

Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů, pokud vyplníte přihlášku na některý z kurzů nebo jinou akci pořádanou výše uvedeným subjektem a zveřejněnou na stránkách www.vycviky.cz.. Pokud hledáte zásady ochrany osobních údajů v souvislosti se zasíláním zpravodaje o nových akcích, najdete je na tomto odkazu.

Kdo osobní údaje zpracovává

Tak zvaným správcem je Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683.

Kontaktní údaje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 608 888 867.

Jaké údaje a z jakého oprávnění zpracováváme

Z důvodů plnění smlouvy a poskytnutí dané služby (účasti na kurzu, akci) a z důvodu vedení účetnictví zpracováváme z titulu oprávněného zájmu správce následující osobní údaje, které nám sami zašlete:

  • jméno a příjmení, případně tituly, pokud je v přihlášce uvedete,
  • adresa,
  • prvních 6 čísel rodného čísla, tedy jinými slovy Váš datum narození a pohlaví (slouží jako variabilní symbol pro identifikaci plateb a pro uvedení datumu narození na potvrzení o účasti),
  • e-mailová adresa a telefon,
  • fakturační údaje, pokud je uvedete v přihlášce
  • informace o tom, jaké zkušenosti s (body)psychoterapií a podobnými kurzy máte – jde o povinnou položkou přihlášky, pokud určitá zkušenost či znalost je (doporučenou) podmínkou účasti na kurzu.

Na základě Vašeho dobrovolného souhlasu dále zpracováváme následující údaje, pokud je dobrovolně v přihlášce uvedete. Přitom za souhlas se zpracováním považujeme to, že danou dobrovolnou položku v přihlášce vyplníte:

  • povolání (pokud je dobrovolně v přihlášce uvedete),
  • informaci, jak jste se dověděl/a o daném kurzu (pokud ji dobrovolně v přihlášce uvedete),
  • informace o tom, jaké zkušenosti s (body)psychoterapií a podobnými kurzy máte (pokud jde o nepovinnou položku v přihlášce a vy ji vyplníte).

Na základě Vašeho dobrovolného souhlasu dále zpracováváme Vaši fotografii, kterou nám na vyžádání zašlete e-mailem. Týká se to pouze některých kurzů, že Vás o takovou fotografii požádáme. Fotografie je určena pro lektora kurzu, aby si lépe jednotlivé účastníky zapamatoval, obzvláště, pokud s nimi na kurzu individuálně pracuje. Zaslání fotografie není podmínkou účasti na kurzu, její zaslání můžete odmítnout. Za souhlas se zpracováním považujeme, že nám takovou fotografii zašlete.

Na základě Vašeho dobrovolného souhlasu Vás také zařadíme do adresáře kurzu, ve kterém jsou uvedeny Vaše jméno, příjmení, město, telefon a emailová adresa. Toto se týká pouze některých kurzů a žádost o souhlas je uvedena v takovém případě v přihlášce na kurz. Adresář zasíláme všem přihlášeným obvykle ještě před kurzem, aby se účastníci mohli domluvit na případné spolujízdě. Váš souhlas s uvedením je dobrovolný a nemá vliv na Vaši účast na kurzu. Pokud nám souhlas udělíte, upozorňujeme, že souhlas sice můžete kdykoliv později odvolat, ale pokud již byl adresář rozeslán, tak Vaše údaje obdrželi ostatní účastníci tohoto kurzu a my už tedy nemůžeme zajistit vymazání Vašich osobních údajů v jejich adresářích.

Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu 6 let od data ukončení kurzu a pokud to zákony vyžadují, i po dobu delší (např. archivace účetnictví apod.). Údaje využíváme pro případné nabídky dalších, především navazujících kurzů, které jsou inzerovány na webu www.vycviky.cz, jehož jsme spoluprovozovatelem. Některé navazující kurzy jsou totiž určeny pouze nebo přednostně pro absolventy kurzu základního a není např. ani možnost se na ně přihlásit přes webové stránky.

U údajů, které zpracováváme na základě Vaše dobrovolného souhlasu, můžete souhlas samozřejmě kdykoliv odvolat – v takovém případě zašlete, prosíme, svou žádost na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Výpočetní technika, kterou používáme, je aktualizovaná a chráněna antivirovým programem i firewallem. Přistup je vždy chráněn dostatečně silným heslem a umožněn pouze těm osobám, které z pracovních důvodů s osobními údaji potřebují nakládat.

Předání osobních údajů třetím osobám, mlčenlivost

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací pouze takových zpracovatelů, kteří umí data ochránit v souladu s požadavky zákona a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: účetní firma, cloudové úložiště souborů (Disk Google), zajištění hromadné rozesílky e-mailů (podnikající fyzická osoba Tomáš Morcinek a platforma Smartemailing provozovaná společností Smartselling a.s.).

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme, že v takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování v souladu se zákonem.

S Vaším výslovným souhlasem uvedeným v přihlášce či v e-mailu Vás zařadíme do adresáře kurz/akce, kterou pořádáme. Adresář rozesíláme e-mailem obvykle ještě před konáním kurzu, abychom umožnili účastníkům se domluvit na spolujízdě, případně na společném ubytování. Adresář obsahuje jméno, příjmení, město z adresy, telefon a e-mailovou adresu. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, pokud jej neudělíte, nemá to vliv na Vaši účast na akci. Souhlas můžete odvolat, ovšem pokud byl již adresář rozeslán, nemůžeme z technických důvodů zajistit, abyste byli vymazáni v kopiích, které jsou již u ostatních účastníků akce. Můžeme Vás pouze z adresáře vymazat a rozeslat jeho novou verzi.

Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zpravodaje o nových akcích omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost znamená, že pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut) je Vaším dalším právem. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

Zpět na začátek stránky

 

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s psychoterapií zaměřenou na tělo, vede
Mgr. Ivana Krahulcová,
27.-29.9.2024 v Hradci Králové

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových-Lowenových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook