Co je erogenetic?

Erogenetic je terapeutický systém vyvinutý norskou terapeutkou Gussie Grace Wallem v roce 1987 ve spolupráci s Monou Lisou Boyesen. Autorka metody je i lektorkou workshopů, které se konají v České republice.

Jednou ze součástí erogenetic jsou erogenetic konstelace, což je kombinace hraní rolí, receptivní muzikoterapie a bodyterapie. V něčem mohou připomínat rodinné konstelace, ale jsou postaveny na jiných principech a díky využití hudby a práce s tělem jdou mnohem hlouběji. Byly vyvinuty nezávisle na zmíněných rodinných konstelacích.

Erogenetic konstelace se nezaměřují pouze na prozkoumání toho, co bylo, ale mají v sobě silný prvek transformace a využívají to, čemu v psychoterapii říkáme kompenzační techniky - tedy umožnit klientovu nervovému systému zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období, ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo, ať už je to potřeba bezpečí, uznání, péče, zájmu a podobně. Erogenetic je tedy zaměřený na zdroje a vychází také z vývojových fází.

V teorii erogenetic přiřazuje vnitřním orgánům a meridiánům známým z činské medicíny a akupunktury emocionální funkce. To se pak využívá např. při individuální terapii během verbální analýzy a při následujících specifických masážních ošetřeních.

Název erogenetic je spojením slov eros, geny a etika. Jedná se o tři dimenze, ve kterých sesse Erogenetic působí: Eros - naše životní touha a jiskra, Geny - naše forma, převzaté dary i omezení, Etika - životní poslání a naše vnitřní pravda a etika. Cílem je uvést tyto tři roviny do souladu

V České republice lze tuto metodu zažít individuálně nebo ve skupině, a to na víkendových nebo 4-denních sebezkušenostních seminářích. Za Výcviky.cz jsme organizovali první workshopy erogenetic v České republice v roce 2014. Tehdy workshopy vedly společně Grace Wallem a Mona Lisa Boyesen. Poté začala Grace Wallem vést workshopy sama s novým organizátorem. Více podrobnosti tedy naleznete na stránce nového organizátora.

COVID informace

Pokud bychom nějaký kurz museli zrušit či přesunout kvůli platným opatřením, kurzovné vracíme v plné výši. Nemusíte tedy mít obavy se hlásit.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Vás nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 23.8.2020 v Praze.

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
zahájení 16.-20.9.2020.

Základy psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví vede
Květa Palusková,
23.-25.10.2020 v Praze

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
16.-18.10.2020 v Praze

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 20.-22.11.2020 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
2.-4.10.2020 v Praze

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Jak terapeuticky pracovat s jednotlivými typy, vede
Mona Lisa Boyesen
23.-26.10.2020 v Praze
.

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
15.-19.10.2020 v Brně

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
12.-16.11.2020 v Brně
.

Přidejte se k nám na:

Facebook