Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Zpravodaj o nových akcích

Pokud máte zájem být informováni e-mailem o našich akcích, máte možnost se zaregistrovat k odběru zpravodaje o nových kurzech. Stačí zadat Vaši e-mailovou adresu do formuláře v levém sloupci stránky a přihlásit se k odběru. Svou registraci máte plně pod kontrolou a kdykoliv jí můžete sami zrušit. Podrobněji viz dále.

Rozsah a frekvence informací, ochrana informací

Informační e-mail Vám přijde vždy, pokud se na stránkách objeví nová akce nebo pokud se nějak zásadně změní předběžné informace o nějaké takové akci. Celkově se bude jednat o zhruba 6 e-mailů ročně. Výcviky.cz se zavazuji, že Vaši e-mailovou adresu nepoužijí k žádným dalším účelům ani ji nepředají třetím osobám. Kromě své e-mailové adresy nesdělujete žádné další informace o sobě.

Oblasti zájmu

Zpravodaj o nových akcích se týká všech oblastí, ve kterých organizujeme kurzy, tedy oblasti body-psychoterapie, EMDR i Alpha nursing. A pokud by nějaká oblast přibyla, tak i té.

Kromě toho je zde navíc možnost se zaregistrovat k odběru zpravodaje, který se bude týkat výlučně oblasti EMDR, což mohou využít ti z vás, které ostatní oblasti nezajímají a chcete být informováni především, pokud se bude konat další výcvik v metodě EMDR. Registraci pro tuto omezou oblast je možné udělat tak, že přejdete na jakoukoliv stránku na tomto webu, která se týká metody EMDR - v levém sloupci se Vám místo možnosti přihlásit se ke zpravodaji o všech akcéích objeví možnost s titulkem "Chcete být informováni?", kde můžete vložit svou e-mailovou adresu. 

Podrobný postup, jak se zaregistrovat k odběru zpravodaje

V levém sloupci zadejte do pole "e-mailová adresa" Vaši e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU“. Objeví se stránka s informací, že Vaše registrace proběhla v pořádku.

Podrobný postup, jak se zrušit registraci

Ve všech zaslaných informačních zprávách bude uvedený odkaz, který můžete použít ke zrušení registrace. Na tento odkaz stačí kliknout a následně na stránce, která se objeví ve Vašem webovém prohlížeči, potrvdit zrušení odběru zpravodaje.

Jste zde: Titulní strana Zpravodaj