Archivní informace o proběhlém kurzu
Výcvik Alpha-nursing poradkyň - rok 2013

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Základní informace

Jedná se o navazující vzdělání na úvodní víkend Alpha nursing v rozsahu čtyř víkendů v roce 2013. Jeho cílem je jednak dále prohloubit znalosti ohledně přístupu k malým dětem z hlediska Alpha nursingu a jednak účastníky naučit, jak předávat tyto informace dalším rodičům a poskytnout jim potřebnou podporu, aby je mohli použít u svých dětí. Kurz se nebude na rozdíl od úvodního víkendu zabývat jenom obdobím prvních 9 měsíců, ale jeho záběr bude širší. Kurz je tedy vhodný nejen pro ty, kteří by takto chtěli pracovat s dalšími rodiči, ale je stejně dobře možné se účastnit, i když tyto aspirace nemáte a nabyté znalosti uplatníte jen v rámci své rodiny.

Předpokladem účasti ve výcviku je tedy účast na Úvodním víkendovém kurzu péče o dítě Alpha nursing. 

Přehled témat probíraných ve výcviku

Hlouběji o tom, co je Alpha nursing:

 • citlivá poporodní péče
 • uspokojování vývojově specifických potřeb, zvláště v prvním roce života
 • důsledné doprovázení děťátka během cyklu krmení
 • podpora vyskytujících se spánkových a hypnotických stavů
 • preventivní terapie

Co zahrnuje prenatální, perinatální a postnatální preventivní terapie: kojenec má schopnost autoregulace. Aby se zabránilo ranému dětskému stresu, je vhodné tuto schopnost podporovat a rozvíjet ji např. prostřednictvím metody Alpha nursing, a to:

 • doprovázením během těhotenství
 • přípravou na porod
 • zpracováním porodu
 • zacházením s kojencem: jednáním, řečí těla, dotykem

Téma narušených osobnostních vzorců: pokud se s kojencem nezachází v souladu s jeho instinktivními potřebami a on tím přichází o schopnost odbourávat vyskytující se stres, projeví se to během jeho vývoje a později v dospělosti narušením jeho osobnostních vzorců. Mezi ta narušení, která mají svůj základ v kojeneckém období, patří:

 • Schizoidní struktura charakteru
 • Orální struktura charakteru (orální deprivace, orální kompenzace, orální agrese)

Zacházení se možnými reakcemi prvního dítěte, když se mu narodí sourozenec.

Sebezkušeností cvičení pro účastníky, event.rodiče: patří sem speciální tělesná cvičení a rolové hry k příslušným tématům určená k léčení „vnitřního kojence“ a k rozvoji „vnitřních rodičů“. Nejde o cvičení pro děti, ale pro dospěláky, aby jim to pak s dětmi lépe šlo.

Témata zaměřená na praxi

 • případové příklady
 • čtení těla kojence a rodičů
 • vylučovací diagnostika
 • struktura poradenské hodiny
 • práce v terénu
 • bonding
 • cvičení na vnímání těla
 • supervize

Poradkyně či poradce Alpha nursing se tedy ve výcviku naučí, jak rodiče podrobně informovat o poporodním období dítěte, o specificích prvních týdnů a měsíců a přitom rodiče podpořit v tom, aby s dítětem co nejlépe zacházeli, aby se dítě dobře cítilo ze svého úhlu pohledu. Obzvlášť důležité je předání následujícího poznatku: Definice stresu a strachu může ze strany dospělého vypadat zcela jinak než z pohledu dítěte. Co my považujeme za „běžné“, může dítěti způsobit hluboký strach, stres, šok atd. Proto je důležité posuzovat potřeby a pocity z pohledu dítěte a přesně definovat, co mu přináší strach a stres. A jak se zorientovat v různých etapách prvního roku života (0-3, 3-6 a 6-9 měsíců), protože potřeby a pocity dítěte jsou v těchto fázích velmi odlišné.

Lektorka

Lektorkou bude autorka metody Mona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, od svého mládí se zabývá psychoterapií zaměřenou na tělo a rozvíjí odkaz své matky Gerdy Boyesen v rámci biodynamické psychoterapie. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou a pracuje jako terapeutka a supervizorka. Je současně i lektorkou v probíhajícím dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku biodynamické psychoterapie. Více zde. Mona Lisa Boyesen

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurz byl akreditován pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/014/2013 u Asociace klinických psychologů, pod číslem  ČAS/KK/3123/2012 u České asociace sester a pod číslem OZ1549/12 ŠA u Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (pro všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další profese, přesný seznam sdělíme na požádání) a ohodnocen 48 kredity (12 kreditů za víkend).

Termín a místo konání

Výcvik proběhlv termínech 4.- 6.1.2013, 1.- 3.3.2013, 26.-28.4.2013 a 13.-15.9.2013 v Praze, začátky vždy v pátek v 18h, ukončení v neděli v cca 14:30. Rozsah jednoho víkendu je 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), celkem tedy 80 hodin.

Cena semináře

Vzhledem k nákladům, které s pořádáním kurzů Alpha nursingu máme, musíme stanovit počáteční cenu na 3.000 Kč za víkend, tedy 12.000 Kč za celý výcvik. Pokud by byl počet účastníků nakonec větší, než předpokládáme, cenu případně snížíme. Cena výcviku je splatná ve třech splátkách. DOBRÁ ZPRÁVA - SNÍŽENÍ CENY - protože se přihlásil dostatečný počet zájemců, celková cena se snižuje na 10.000 Kč. Nově tedy budou splátky takto: První splátka ve výši 1500 Kč spolu s přihláškou, druhá splátka ve výši 6.500 Kč do 15.12.2012 a třetí splátka ve výši 2.000 Kč do 10.4.2013. Stále platí, že máte-li vážný zájem o výcvik a nacházíte-li se ve složité finanční situaci, je možné domluvit jiné rozložení splátek. Neostýchejte se v takovém případě kontaktovat Katku Vltavskou.

Viz i storno podmínky v části Přihlašování. Součástí ceny je i základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Speciální cena pro případné partnerské páry, které by se účastnily společně, je nově 3.500  Kč za víkend, celkem za oba tedy 14.000 Kč.

NOVĚ - pro váhající, ale jenom pro ně - možnost účasti na prvním víkendu s tím, že se o další účasti na zbývajících třech rozhodnete až po jeho skončení. Cena prvního víkendu je v tomto případě 3.000 Kč. Pokud byste se rozhodli pokračovat, budete pak doplácet do celkové ceny 10.000 Kč jako ostatní účastníci. Tato možnost není určena pro ty, kdo určitě ví, že na další tři víkendy nebudou moct.

Přihlašování - přihlášky zasílejte obratem.

Pokud se chcete přihlásit do Výcviku poradkyň a poradců Alpha nursing, stáhnětě si zde přihlášku, vyplňte ji a zašlete zpět nejlépe e-mailem nebo případně poštou (kontakt viz níže) . V případě zasílání e-mailem zachovejte prosím formát souboru .rtf nebo použijte wordovský formát .doc. Nepřevádějte přihlášku např. do pdf! Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek, které jsou uvedeny níže.

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zaplacení zálohy ve výši 1.500 Kč. Peníze zašlete nejlépe převodem na účet 2900057175 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte AN VYCVIK. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Storno podmínky
Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 800 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 1.500 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného.  Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka nebo jej zajistí organizátor, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty

Informace a adresa pro zasílání přihlášek:
Štěpánka Slavíková, tel. 731 585 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

Úvodní informace o kurzech Alpha nursing

Co je Alpha nursing?

Úvodní víkend Alpha nursingu

Přihlašování do výcviku

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.