Archivní informace o proběhlém kurzu
Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo - leden 2015

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Základní informace

Úvodní víkendový seminář psychoterapie zaměřené na tělo, vycházející především z principů biodynamické psychoterapie a psychologie (směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen). Dává možnost sebezkušenostně se seznámit se základními principy body-psychoterapie. Jednotlivé principy jsou demonstrovány prakticky pomocí cvičení umožňujících zažít si je sám na sobě.

Seminář je určen všem zájemcům. Může být přínosný pro toho, kdo hledá doplnění své profesní zkušenosti a vzdělání, nebo i pro toho, kdo chce udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj. V tomto konkrétním termíni 16.-18.1.2015 je přednostně určen psychoterapeuticky pracujícím profesionálům, kteří jej potřebují absolvovat před vstupem do Ročního kurzu body-psychoterapie pro terapeuty. Pokud se tedy tito zájemci přihlásí do 2.1.2015 včetně zaplacené zálohy, budou mít přednost. Nejpozději od 5.1.2015 pak bude počet účastníků doplněn ostatními zájemci, možná i dříve, pokud bude zřejmé už dříve, že v kurzu budou volná místa. Ostatní zájemci se proto také hlaste už nyní a posílejte zálohu, protože bude záležet na pořadí, v jakém se přihlásíte a zaplatíte. Kdo je terapeuticky pracující profesionál je definováno v popisu ročního kurzu. 

Lektor kurzu

eli1Eli Weidenfeld - nar. 1943, senior trenér Evropské školy biodynamické psychoterapie (ESBPE) v Lübecku (SRN). Narodil se a vyrostl v izraelském Tel Avivu, vystudoval psychologii na Hamburské univerzitě. Absolvoval výcvik v několika verbálních a neverbálních terapeutických metodách se zaměřením na body-psychoterapii. Od roku 1984 se věnuje individuální i skupinové terapii a od roku 1989 je zároveň školitelem biodynamické psychoterapie v Německu, Rakousku a Švýcarsku (zejména pro školu "European School of Biodynamic Psychotherapy" (E.S.B.P.E.) se sídlem v německém Lübecku). V současnosti žije v Praze.

Je to pravděpodobně jen z posledních příležitostí se v tomto formátu kurzu setkat s tímto zkušeným lektorem.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/045/2015 a 12 kreditů pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod číslem OZ 68/15 ŠA.

Rozsah a cena semináře

Seminář začíná v pátek v 18h, končí v neděli mezi 14:30-15h, celkem 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min), cena je 2.350 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 600 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.750 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Viz i storno podmínky v části Přihlášky a platba. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 2.350 Kč. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Obsah kurzu

Časový rozsah semináře umožňuje poskytnout základní průřez různých možností terapeutické práce přes tělo. Jedná se jak o některé bezkontaktní způsoby práce, zahrnujícími nějakým způsobem tělesnou rovinu, tak i způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt mezi terapeutem a klientem, jako jsou např. vegetoterapie a biodynamické masáže.

Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí. Při biodynamických masážích je naopak aktivním terapeut, klient přijímá. Biodynamické masáže vyvinula zakladatelka biodynamické psychoterapie a psychologie Gerda Boyesen a jsou specifickým nástrojem v tomto směru psychoterapie zaměřené na tělo. Kromě toho ale biodynamická psychoterapie pracuje se všemi dalšími nástroji a způsoby práce jako ostatní směry terapie zaměřené na tělo.

Celý kurz bude veden v rámci tzv. biorelease přístupu, který respektuje hranice klientova odporu a je zaměřený na uvolnění a rozvinutý klientových sebeúzdravných schopností. Kurz sám o sobě neposkytuje plné terapeutické vzdělání, ale může být vhodným úvodem do tohoto způsobu práce v psychoterapii.

Přihlašování

Úvodní seminář nabízí možnost okusit různé způsoby začlenění tělesné roviny a tělesného vnímání do psychoterapeutické práce. Účastníci se seznámí s některými vybranými základními principy při takovémto vedení psychoterapie. Protože kurz je veden sebezkušenostně, účastníci budou mít možnost sami na sobě zažít jednotlivé postupy.

Pokud chcete mít rezervované místo na kurz Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo vyplňte přihlášku a zašlete zálohu dle pokynů níže. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek, které jsou uvedeny níže. Kurz je určen především pro již praktikující psychoterapeuty, pro které kurz znamená vstupní bránu do Ročního kurzu pro terapeuty.

Online přihlášku pro TERAPEUTICKY PRACUJÍCÍ PROFESIONÁLY na kurz v termínu 16.1.-18.1.2015 najdete zde.

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zaplacení zálohy ve výši 600 Kč. Peníze zašlete nejlépe převodem na účet 2900165563 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte Uvod body. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Institut psychoterapie zaměřené na tělo o.s., Fr. Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2900165563 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete a to kurzem ČSOB devízy - nákup podle kurzovního lístku ČSOB na tomto odkazu. Platbu je třeba zadat s přesností na setiny Eura.

Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože při vkladu na účet jsme zaznamenali komplikace, které mohly být způsobené náhodnou chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém Target2, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ3720100000002900165563, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Institut psychoterapie zaměřené na tělo o.s., Fr. Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz ČSOB devízy - nákup, který zjistíte na tomto odkazu. Platbu je třeba zadat s přesností na setiny Eura.

Důležité upozornění ! Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 200 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 400 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 500 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného.  Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka nebo jej zajistí organizátor, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Informace: Štěpánka Slavíková, 731 585 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace semináře:
Institut psychoterapie zaměřené na tělo o.s., Fr. Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8.,IČ: 22878998,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.