Archivní informace o proběhlém kurzu
Základy body-psychoterapie - leden 2014

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Prohloubené základy body-psychoterapie (seberozvojová bodyterapeutická skupina) nabízí možnost hlubšího seznámení se s body-psychoterapií a současně možnost zažít její účinky na sobě. Uzavřená skupina účastníků bude během asi roku a třičtvrtě mít možnost sebezkušenostně pracovat na svých vlastních tématech a seznamovat se tímto způsobem s různými možnostmi tohoto směru psychoterapie. Součástí kurzu bude i nezbytné minimum teorie potřebné k pochopení účelu jednotlivých technik a cvičení. Rozsahem a z velké části i obsahem kurz odpovídá zhruba první čtvrtině dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.

Kurz bude vycházet z principů biodynamické psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen, a také z příbuzných psychoterapeutických směrů, mimo jiné také z technik vyvinutých Elenou Tonetti, které se dají zařadit mezi krátkodobou psychoterapii zaměřenou na tělo. Více se dozvíte v části Obsah kurzu.

Kurz je možné využít dvěma základními způsoby. Jednou oblastí je využití kurzu pro hlubší seznámení se s body-psychoterapií pro ty, kdo pracují nebo chtějí pracovat v pomáhajících profesích, mají už např. psychoterapeutický výcvik v jiném směru psychoterapie, ale chtěli by si svoje znalosti a zkušenosti rozšířit i na možnosti využití těla v psychoterapii. Kurz jim umožní zakomponovat prvky body-psychoterapie do jejich vlastní práce s klienty. Po jeho absolvování se ovšem nestanou body-psychoterapeuty, k tomu je potřebné absolvovat mnohem delší přípravu v dlouhodobém výcviku. Druhá oblast je práce na vlastním seberozvoji a kurz tak může být např. velmi vhodným doplňkem verbální individuální psychoterapie a to nejenom v situacích, kdy se např. dlouhodobá verbální terapie tzv. "zadrhne".

POZOR ZMĚNA! Nově už nevyžadujeme předchozí účast na úvodním víkendu body-pychoterapie, pouze je doporučeno se úvodního víkendu zúčastnit. Aktuálně je takový v nabídce  v Praze 3.-5.1.2014. Teoretická látka z úvodního víkendu bude na kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie zopakována, ale nebudou se již opakovat techniky a cvičení z úvodního víkendu. Změnu jsme udělali, aby se do kurzu mohli přihlásit i ti zájemci, kteří se z důvodu naplněnosti úvodního víkendu v listopadu 2013 dostali až na úvodní víkend v lednu 2014, kdy bude na přihlášení se na Prohloubené základy už pozdě.

Pokud byste chtěli skupinu využít především jako doplněk k již probíhající psychoterapii, je vhodné účast zkonzultovat se svým terapeutem a také s lektorem. Záleží na typu psychických obtíží, které člověk má a na kterých potřebuje pracovat. Je třeba vždy pečlivě zvážit, která forma psychoterapie je v danou chvíli vhodná. Jinými slovy, tato sebezkušenostní skupina nemusí být vhodná úplně pro každého. Pokud máte pochybnosti a otázky, kontaktujte nás.

Tomáš Morcinek- lektor body-psychoterapieLektorem semináře bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, kurz Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii. V současnosti působí i jako lektor v probíhajícícm dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku biodynamické psychoterapie.

Individuální terapie během kurzu. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných alespoň nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí. Není tedy povinnost během kurzu na individuální terapii docházet, ale mít takovou možnost předpřipravenou, kdyby se ukázalo, že je to potřeba. Jinak takovou kombinaci vřele doporučujeme, pokud si ji budete moci časově a finančně dovolit.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem: AKP ČR/PHA/ŠA/053/2014 a 12 kreditů za každý víkend pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod číslem OZ 120/14 AČ.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne v celkem 9 víkendových setkáních, z toho budou 2-3 v Praze, 4-5 prodloužených víkendů v ubytovacím zařízení mimo Prahu a 2 opakovací víkendy v Praze vedené asistentkou kurzu. Celkem se tedy jedná o rozsah 252 nebo 272 hodin (počítají se výukové hodiny po 45 min). Upřesnění bude na základě dohody se skupinou a dle možností zajištění odpovídajícího prostoru pro konání. Termíny jsou zatím stanoveny pro první polovinu roku 2014, pro druhou polovinu a rok 2015 budou upřesněny později.

Jednotlivé termíny:

1. workshop: 17.1.-19.1.2014, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h.

2. workshop: 21.3.-25.3.2014, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v úterýí obědem mezi 14-15h.

3. workshop: 6.6.-8.6.2014, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h. POZOR tento termín je náhradou za původně oznámený 31.5.-1.6.2014.

4. workshop: 12.9.-16.9.2014, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v úterýí obědem mezi 14-15h.

5. workshop - opakovací: 8.11.-9.11. 2014, rozsah 16 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v sobotu v 10:00, konec v neděli ve 14:30h.

Předběžně by se v roce 2015 konaly 3 prodloužené víkendy v Hlavici předběžně v lednu, dubnu a září/říjnu a opakovací víkend v Praze v červnu.

Cena kurzu

Cena jednoho prodlouženého víkendu mimo Prahu (rozsah 40 h) je 4.000 Kč plus cena ubytování s plnou penzí, která se platí zvlášť a která v letošním roce činí cca 2100 Kč. Cena víkendového setkání v Praze (rozsah 20 h) je 2.000 Kč. Cena opakovacího víkendu v Praze (rozsah 16 h) se bude pohybovat někde mezi 700 - 1000 Kč podle počtu účastníků tak, aby se pokryly nutné náklady.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Vyjádřením tohoto závazku ze strany účastníků bude zaplacení určité zálohy předem, která v případě předčasného ukončení účasti propadá, a která bude spotřebována až při platbě za poslední workshop v roce 2015. Výše této zálohy je 2.000 Kč. Současně, pokud účastník zamešká některou část kurzu, pokud chce pokračovat, musí tuto část uhradit v plné výši. Pouze v případě vážných důvodů je možné výjimečně úhradu za zameškanou část snížit, maximálně ale na 70% původní částky.

Přehled splátek: 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.000 Kč v termínu 14 dnů před zahájením kurzu, 3. splátka ve výši 3.000 Kč do 7.3.2014, 4. splátka ve výši 2.000 Kč do 23.5.2014,  5. splátka 4.000 Kč do 29.8.2014, 6. splátka 1.000 Kč do 25.10.2014. Splátky pro rok 2015 budou oznámeny, až budou známy termíny v roce 2015.

V případě finančních obtítží je možné domluvit jiné rozložení splátek, v takovém případě se neostýchejte kontaktovat organizátory.

Viz i storno podmínky v části Přihlašování. Na seminářích v Praze je součástí ceny i základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

U pražských seminářů možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem. U mimopřažských je ubytování a strava součástí semináře.

Zvýhodnění v případě účasti v dlouhodobém výcviku v biodynamické psychoterapii

Absolventi kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie s minimálně 85% účastí budou mít čtvrtý, pátý a šestý workshop dlouhodobého výcviku za čtvrtinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 25 tzv. bloků (1 blok = 4 výukové hodiny). Absolventi s účastí méně než 85%, ale minimálně 70%, budou mít čtvrtý, páty a šestý workshop dlouhodobého výcviku za polovinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 15 tzv. bloků.

Kontakty

Informace a adresa pro zasílání přihlášek:
Katka Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu prosím přihlášky nezasílejte:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ: 63938766,
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Obsah kurzu

Seberozvojová bodyterapeutická skupina bude vycházet ze základních principů body-psychoterapie a účastníkům umožní tyto principy nejen poznat, ale i využít prakticky k vlastnímu seberozvoji. Budeme se věnovat jednotlivým technikám a cvičením, kdy budete pracovat obvykle ve dvojicích vzájemně mezi sebou, někdy i ve větších skupinkách. Aby vaše účast byla smysluplná, dozvíte se základní věci z teorie, abyste vždy rozuměli významu jednotlivých technik. Součástí bude i sdílení ve skupině o tom, co jste při jednotlivých technikách zažili i sdílení o tom, co se děje ve vašem životě. Vždy bude respektováno to, že si sami volíte, kolik osobních informací o sobě skupině řeknete.

V kurzu budeme pracovat s propojením emoční zkušenosti s tělem a s tělesnými prožitky a budeme pracovat i s dotykem. Cílem bude naučit se více vnímat naše tělo a více rozproudit energii v našem těle, což nám pak může umožnit se snadněji dotknout pocitově i rozumově našich osobních témat, případně dovolit tělu dokončit různé nedokončené impulsy, které v něm způsobují chronická místa napětí, označovaná často jako svalový pancíř. Podíváme se také na naše vztahové vzorce a důležité vztahové osoby našeho dětství, tedy obvykle matku a otce. To, nakolik vám účast na kurzu může přinést nějakou transformaci, závisí i na tom, nakolik budete ochotni se dotýkat i emočně nepříjemných osobních témat a nakolik si dovolíte ve skupině zpracovávat i hodně osobní záležitosti. Volba je ale vždy na vás.

Budeme využívat jednak bezkontaktní způsoby práce a různé verbální techniky, které zahrnují nějakým způsobem tělesnou rovinu, jako např. focusing, biorelease monolog, bioenergetická cvičení, imaginace, tzv. sondy atd. A současně ve velké míře využijeme i způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt, což budou jak biodynamické masáže, tak i další dotekové techniky jako např. „převzetí“ nebo některé základy z vegetoterapie. Použijeme i různé další techniky, jako je hraní rolí nebo techniky vycházející např. z koncentrativní pohybové terapie. Mezi témata bude patřit také práce s blízkostí a hranicemi nebo úloha záměru při dotyku atd.

Toto vše je prakticky velmi blízké náplní prvního roku a půl dlouhodobého výcviku biodynamické psychoterapie, který je také zaměřen velmi sebezkušenostně. V čem se kurz od samotného výcviku bude lišit, je, že důraz tady bude posunut o něco více k tomu, aby si účastnici zpracovávali svá osobní témata, než aby se naučili co nejvíce různých technik. Tedy např. ve výcviku, když se dělá nějaká technika na téma matky, stejná technika na téma otce se už nedělá. Zde, pokud to bude v souladu s potřebami účastníků, můžeme některé techniky i zopakovat, např. udělat tutéž techniku na téma matky i na téma otce.

I přes toto zaměření ale je kurz kromě práce na sobě výbornou možností poznat hlouběji body-psychoterapii a pokud už např. pracujete terapeuticky s lidmi, použité techniky vhodně zařadit do vašeho repertoáru. Princip práce ve dvojicích totiž vychází z toho, že se účastníci střídají v rolích „klienta“, tedy přijímajícího, a „terapeuta“, tedy v dané chvíli dávajícího.

Stručně k použitým pojmům: Biodynamické masáže jsou součástí body-psychoterapie a jejich cílem je nastartovat sebeúzdravné tendence v organismu, přispět k jeho harmonizaci a symbolicky řečeno, skrze tělo „dosáhnout duši“ masírovaného. Některé se provádějí na oblečeném klientovi, některé s olejem přímo na kůži. Ve vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím k obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.