Archivní informace o proběhlém kurzu
Základy body-psychoterapie - leden 2014

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Kurz v rozsahu čtyř víkendů vycházející z principů biodynamické psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen. Druhou inspirací budou techniky vyvinuté Elenou Tonetti, původně pro práci s těhotnými, které je možné zařadit mezi krátkodobou psychoterapii zaměřenou na tělo.

Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

POZOR ZMĚNA! Nově už nevyžadujeme předchozí účast na úvodním víkendu body-pychoterapie, pouze je doporučeno se úvodního víkendu zúčastnit. Aktuálně je takový v nabídce  v Praze 3.-5.1.2014. Teoretická látka z úvodního víkendu bude na kurzu Základy body-psychoterapie zopakována, ale nebudou se již opakovat techniky a cvičení z úvodního víkendu. Změnu jsme udělali, aby se do kurzu mohli přihlásit i ti zájemci, kteří se z důvodu naplněnosti úvodního víkendu v listopadu 2013 dostali až na úvodní víkend v lednu 2014, kdy bude na přihlášení se na Základy už pozdě.

Tomáš Morcinek - lektor kurzu psychoterapieLektorem kurzu bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr a psychoterapeut, člen výcvikového lektorského týmu probíhajícího psychoterapeutického výcviku. V současnosti se věnuje individuální a skupinové psychoterapii v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, kurz Birth into Being s Elenou Tonetti atd.).

Obsah kurzu

O náplni semináře se dozvíte více v části Obsah kurzu.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem: AKP ČR/PHA/ŠA/028/2014 a 12 kreditů za každý víkend pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod číslem OZ 64/14 AČ.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne ve čtyřech víkendových seminářích 10.-12.1.2014 v Praze, 7.-9.2.2014 v Brně, 11.-13.4.2014 v Brně a 13.-15.6.2014 v Praze. Začátek je vždy v pátek v 18h, konec v neděli mezi 14-14:30 h. Celkem se bude jednat o 80 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 8.000 Kč a je splatná ve třech splátkách.
1. splátka ve výši 1.500 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.300 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu, 3. splátka ve výši 3.200 Kč do 27.3.2014. Viz i storno podmínky v části Přihlašování. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Ve výjimečných případech po předchozí domluvě je možné se plánovaně zúčastnit pouze 3 víkendů s tím, že se celková cena o něco sníží. V takovém případě kontaktujte organizátory. Tato domluva musí být učiněna před začátkem kurzu, není možné ji udělat až dodatečně po jeho zahájení.

Možnosti ubytování

Pro mimopražské a mimobrněnské možnost nouzového přespání v místě konání semináře. O podmínkách se v případě zájmu informujte předem.

Zvýhodnění v případě účasti v dlouhodobém výcviku v biodynamické psychoterapii

Absolventi kurzu Základy body-psychoterapie s minimálně 85% účastí budou mít čtvrtý workshop dlouhodobého výcviku za třetinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 10 tzv. bloků (1 blok = 4 výukové hodiny)..

Informace a kontakt

Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obsah kurzu

Tento základní kurz nabízí možnost získání přehledu o různých způsobech začlenění tělesné roviny a tělesného vnímání do psychoterapeutické práce. Účastníci se seznámí se základními principy při takovémto vedení psychoterapie. Protože kurz je veden sebezkušenostně, účastníci budou mít možnost sami na sobě zakusit jednotlivé postupy a tuto zkušenost využít také pro svůj seberozvoj. Toto vše v rámci skupiny, která bude po celou dobu kurzu neměnná. To umožní jít v sebezkušenosti hlouběji, nežli je to možné v situaci jednovíkendového semináře.

V psychoterapii zaměřené na tělo existují různé směry. Všechny z nich pracují s propojením emoční zkušenosti s tělem a s tělesnými prožitky, všímají si proporcí a držení těla, podporují tělesné vyjádřením emocí, pracují s dotykem. V tom se biodynamická psychoterapie nijak neodlišuje. Co naopak obsahuje navíc, je specifický druh tzv. biodynamických masáží, které podporují a ovlivňují terapeutický proces na tělesné úrovni.

Účastníci kurzu se seznámí jak s některými bezkontaktními způsoby práce, zahrnujícími nějakým způsobem tělesnou rovinu (např. základy focusingu, biorelease monolog, imaginace atd.), tak s některými způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt mezi terapeutem a klientem. Sem patří např. základy vegetoterapie a biodynamické masáže. Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí. Při biodynamických masážích je naopak aktivním terapeut, klient přijímá. Mezi témata bude patřit také práce s blízkostí a hranicemi nebo úloha záměru při dotyku atd.

Celý kurz bude veden v rámci tzv. biorelease přístupu, který respektuje hranice klientova odporu a je zaměřený na uvolnění a rozvinutí klientových sebeúzdravných schopností. Kurz sám o sobě neposkytuje plné terapeutické vzdělání, ale může být vhodným úvodem do tohoto způsobu práce v psychoterapii.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.