Archivní informace o proběhlém kurzu
Terapeutické masáže a deep draining

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Psychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické druhy masáží, jejichž cílem je napomoci celému terapeutickému procesu. Významný přínos k tomuto způsobu práce představují biodynamické masáže a tzv. deep draining, které do psychoterapie přinesla Gerda Boyesen.

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. biorelease formu, kdy záměrem je nastartování sebeúzdravných schopností organismu v rámci klientových psychických obran, a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany, což vhodně zpracováno terapeuticky může být přínosem pro průběh terapie.

Deep draining je specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince.

Základním obsahem kurzu bude výuka deep draining intervence a některých terapeutických masáží, působících na vyrovnání energetické rovnováhy organismu. Podle časových možností budou zařazeny i další techniky nebo stručný úvod do Reichovy charakterologie ve vztahu k práci s dotekem.

Cílem kurzu je účastníky připravit dostatečně na tento druh terapeutické masážní práce. Pro absolventy kurzu, kteří jsou psychoterapeuty, mohou být uvedené metody vhodným rozšířením a obohacením jejich terapeutických dovedností. Ti absolventi, kteří nejsou sami psychoterapeuty (nemají příslušné vzdělání a výcvik), budou moci naučené metody používat na klientech pouze pod podmínkou, že budou domluveni na spolupráci s praktikujícím psychoterapeutem ve svém okolí, pro případ, že se u klienta objeví procesy, které by bylo dále potřeba zpracovat psychoterapeuticky. A podmínkou bude rovněž to, že klient s takovou možností zpracování témat u psychoterapeuta bude souhlasit.

Komu je kurz určen. Kurz je výběrový, to znamená, že konečné rozhodnutí o tom, kdo se ho může zúčastnit, je plně v kompetenci lektorky kurzy. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v některém ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo nebo účastníci takového výcviku po dostatečně dlouhou dobu. Do kurzu se rovněž mohou přihlásit absolventi ročního kurzu Terapeutická práce s dotekem (jedná se o kurz zaměřený na biorelease formu biodynamických masáží). V úvahu je možné také vzít absolvování jiných kurzů psychoterapie zaměřené na tělo společně s faktem, že zájemce je praktikující fyzioterapeut.

Pokud nesplňujete uvedené podmínky, dobrou cestou, jak mít možnost se do kurzu přihlásit v budoucnu, je absolvovat uvedený kurz Terapeutická práce s dotekem. To může být dobrá vstupní cesta např. pro maséry nebo fyzioterapeuty apod. i pro všechny ostatní.

Kredity pro další vzdělávání. Žádáme o akreditaci  u AKP v rámci dalšího vzdělávání psychologů, je akreditován pod číslem ČAS/KK/3126/2012 u České asociace sester a pod číslem OZ1556/12 ŠA u Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků za účelem rozvoje českého ošetřovatelství (nejen pro všeobecné sestry, ale i pro další nelékařské zdravotnické profese např. pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, přesný seznam sdělíme na požádání) a je  ohodnocen 72 kredity za celý kurz (12 kreditů za seminář).

Individuální terapie. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí.

Supervize. Součástí programu jednotlivých prodloužených víkendů bude i supervize dosavadních zkušeností s naučenými metodami v rozsahu celkem 12 hodin. Pokud budou účastníci aplikovat naučené metody, je podmínkou mít prvních 20 sessí s klienty supervidované. Lektorka kurzu nabízní i možnost dodatečných supervizí během kurzu i po jeho skončení, ať už individuálně nebo v malých skupinkách. Tyto případné dodatečné supervize se platí zvlášť.

Certifikát. Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti s počtem absolvovaných hodin. Podmínkou pro udělení závěrečného certifikátu je alespoň 80% účast na kurzu a doplnění si zameškané látky např. na setkáních s ostatními účastníky. Při účasti menší než 80% se bude posuzovat individuálně, zda a za jakých podmínek by případně udělení certifikátu bylo možné (kromě doplnění si probrané látky od ostatních účastníků např. povinné dodatečné supervize či doplňující kurz apod.).

Květa Palusková - lektorka kurzu bodyterapieLektorkou kurzu bude RNDr. Květa Palusková. K. Palusková, nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "Heilpraktiker" v rámci německého zdravotnictví. V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku. Po návratu zpět do vlasti jste se s ní mohli setkat především jako s lektorkou výcviku v biodynamické psychoterapii nebo kurzů biodynamických masáží pořádaných VIAPem, i jako s psychoterapeutkou.

Rozsah kurzu, termíny, místo konání a cena

Kurz proběhne v rozsahu 3 víkendů pátek večer až neděle v Praze a 3 prodloužených víkendů v rozsahu od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení Dům jógy Hlavice. Celkový rozsah je 180 výukových hodin. Předpokládaný začátek pražských setkání je vždy v pátek v 18h, mimopražských v 19h, konec v neděli mezi 14-15 h.

Jednotlivé termíny: 8.-10.2.2013 v Praze, 10.-14.5.2013 v Hlavici, 21.-23.6.2013 v Praze, 2.-6.10.2013 v Hlavici, poslední dva termíny budou v roce 2014, jeden v Praze a druhý v Hlavici. Účastníkům bude doporučeno procvičovat naučené techniky i na setkáních mimo uvedené termíny.

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit a platit jej jako celek, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Plánovaná cena za celý kurz je 18.900 Kč. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu účastníků a při pobytech mimo Prahu ani náklady na pronájem sálu. U pražských setkání je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

První splátka spolu s přihláškou ve výši 2.100 Kč. Druhá splátka ve výši 4.200 Kč do 27.1.2013. Třetí splátka ve výši 4.200 Kč do 31.5.2013. Čtvrtá splátka ve výši 4.200 Kč do 20.9.2013. Pátá splátka ve výši 4.200 Kč bude v roce 2014. Přečtěte si i storno podmínky v části Přihlašování.

V případě vážného zájmu o kurz a nepříznivé finanční situace kontaktujte Katku Vltavskou, slevu poskytnout nemůžeme, ale je možné mimořádně domluvit jiný režim splátek.

Cena za ubytování a plnou penzi při pobytech mimo Prahu včetně podílu za pronájem sálu a pomůcek se bude pohybovat kolem 575 Kč/den, tedy cca 2300 Kč za jeden prodloužený víkend. Plná penze je vzhledem k podmínkám daného zařízení povinná. Cenová kalkulace vychází z cen roku 2012, pokud by roce 2013 bylo nějaké cenové navýšení ze strany ubytovacího objektu, předpokládáme pouze minimální.

Přihlašování

Vaše přihláška bude posouzena lektorkou kurzu, zda Vaše dosavadní vzdělání a průprava jsou dostatečné pro zařazení do kurzu. Je také možné, že budete vyzváni k osobnímu nebo telefonickému pohovoru s lektorkou před schválením Vaší přihlášky. Následně budete vyzváni k zaplacení první splátky ve výši 2.100 Kč. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. Peníze zasílejte převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte DRAINING. Případně můžete peníze poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2400046111 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, protože Vaše platba bude po příchodu na náš účet automaticky převedena na české koruny, a to kurzem ČSOB devízy - nákup platným v den, kdy peníze dorazí na náš účet - tedy zpravidla 1-2 dny po odeslání z vašeho účtu. Během těchto 2 dnů se kurz může mírně změnit, proto doporučujeme platbu v Eurech zaokrouhlit směrem nahoru. Kurzy ČSOB deviza - nákup zjistíte na tomto odkazu.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém Target2, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ6220100000002400046111, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz ČSOB devízy - nákup, který zjistíte na tomto odkazu.

Storno podmínky

Při odhlášení do 18.1.2013 je storno poplatek 500 Kč, zbytek zálohy se vrací. Při odhlášení mezi 19.1. až 31.1.2013 je storno poplatek 1000 Kč. Při odhlášení mezi 1.2. až 8.2.2013 nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí, je storno poplatek 2100 Kč. Pokud účastník zajistí za sebe náhradníka, je možné zaplacenou zálohu převést na tohoto náhradníka za manipulační poplatek 200 Kč. Účastníci platí kurz jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.Kontakty

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu přihlášky nezasílejte:

MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ: 63938766,
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.