Archivní informace o proběhlém kurzu
Základy biodynamické psychoterapie 2010

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Kurz v rozsahu čtyř víkendů vycházející z principů biodynamické psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen.

Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

Kurz je akreditován 12 kredity v systému dalšího vzdělávání psychologů.

tomas Lektorem semináře bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Pracuje ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová na Praze 1. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí atd.).

Obsah kurzu

Tento základní kurz nabízí možnost získání přehledu o různých způsobech začlenění tělesné roviny a tělesného vnímání do psychoterapeutické práce. Účastníci se seznámí se základními principy při takovémto vedení psychoterapie. Protože kurz je veden sebezkušenostně, účastníci budou mít možnost sami na sobě zakusit jednotlivé postupy a tuto zkušenost využít také pro svůj seberozvoj. Toto vše v rámci skupiny, která bude po celou dobu kurzu neměnná. To umožní jít v sebezkušenosti hlouběji, nežli je to možné v situaci jednovíkendového semináře.

V psychoterapii zaměřené na tělo existují různé směry. Všechny z nich pracují s propojením emoční zkušenosti s tělem a s tělesnými prožitky, všímají si proporcí a držení těla, podporují tělesné vyjádřením emocí, pracují s dotykem. V tom se biodynamická psychoterapie nijak neodlišuje. Co naopak obsahuje navíc, je specifický druh tzv. biodynamických masáží, které podporují a ovlivňují terapeutický proces na tělesné úrovni.

Účastníci kurzu se seznámí jak s některými bezkontaktními způsoby práce, zahrnujícími nějakým způsobem tělesnou rovinu (např. základy focusingu, biorelease monolog, imaginace atd.), tak s některými způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt mezi terapeutem a klientem. Sem patří např. základy vegetoterapie a biodynamické masáže. Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí. Při biodynamických masážích je naopak aktivním terapeut, klient přijímá. Mezi témata bude patřit také práce s blízkostí a hranicemi nebo úloha záměru při dotyku atd.

Celý kurz bude veden v rámci tzv. biorelease přístupu, který respektuje hranice klientova odporu a je zaměřený na uvolnění a rozvinutí klientových sebeúzdravných schopností. Kurz sám o sobě neposkytuje plné terapeutické vzdělání, ale může být vhodným úvodem do tohoto způsobu práce v psychoterapii.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne ve čtyřech víkendových seminářích v termínech 12.-14.3.2010, 30.4.-2.5.2010, 4.-6.6.2010 a 3.-5.9.2010 v Praze. Přesné místo konání bude upřesněno. Předpokládaný začátek je vždy v pátek v 18h, konec v neděli mezi 14-15 h. Celkem se bude jednat o 80 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 7.000 Kč a je splatná ve třech splátkách.
1. splátka ve výši 1.500 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.000 Kč do 25.2.2010, 3. splátka ve výši 2.500 Kč do 15.5.2010.

Cena byla po provedení nové kalkulace trochu upravena směrem dolů. Současně ve výjimečných případech po domluvě s organizátory je možné mírně snížit cenu pro ty, kteří mají vážný zájem o kurz, ale z vážných důvodů se mohou z celkových čtyř víkendů zúčastnit pouze tří z nich. V takovém případě kontaktujte Michaelu Formanovou.

Přihlašování - kurz již proběhl, přihlášení není možné

Pokud se chcete přihlásit na tento Úvodní víkend v psychoterapii zaměřené na tělo, stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a zašlete zpět nejlépe e-mailem nebo případně poštou (kontakt viz níže). V případě zasílání e-mailem zachovejte prosím formát souboru .rtf nebo použijte wordovský formát .doc. Nepřevádějte přihlášku např. do pdf! Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek, které jsou uvedeny níže.

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zaplacení zálohy ve výši 1500 Kč. Zálohu zašlete nejlépe převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla., do zprávy pro příjemce napište slovo ZAKLADY. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Důležité upozornění ! Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky
Při odhlášení do 10.1.2010 je storno poplatek 300 Kč, zbytek zálohy se vrací. Při odhlášení mezi 11.1. až 22.1.2010 nebo pokud účastník do semináře vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu), je storno poplatek 600 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník zajistí za sebe náhradníka, snižuje se storno poplatek na 300 Kč. Účastníci platí seminář jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.

Kontakty

Informace a adresa pro zasílání přihlášek:
Kateřina Vltavská, Nádražní 17, 150 00 Praha 5,
tel. 604 591 819, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu prosím přihlášky nezasílejte:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ: 63938766,
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.