Archivní informace o proběhlém kurzu
Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo - leden 2013

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

25.-27.1.2013 v Praze, Hurbanova 1285/14, Praha 4

Úvodní, tentokrát prodloužený víkendový seminář, psychoterapie zaměřené na tělo, vycházející především z principů biodynamické psychoterapie a psychologie. Možnost úvodního seznámení se sebezkušenostním způsobem se základními principy body-psychoterapie.

Seminář je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit s psychoterapií zaměřenou na tělo a okusit, jak tento směr psychoterapie pracuje – ať už kvůli doplnění své profesní zkušenosti a vzdělání, nebo proto, že chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj. Seminář je současně předstupněm pro vstup do chystané seberozvojové bodyterapeutické skupiny pod názvem Základy body-psychoterapie a pro zájemce o tuto skupinu je účast více než doporučená.

Tomáš Morcinek - lektor kurzu psychoterapieLektorem kurzu bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr a psychoterapeut, člen výcvikového lektorského týmu probíhajícícho psychoterapeutického výcviku. V současnosti se věnuje individuální a skupinové psychoterapii ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová v Praze. Absolvoval výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí atd.).

Obsah semináře

Úvodní seminář nabízí možnost okusit různé způsoby začlenění tělesné roviny a tělesného vnímání do psychoterapeutické práce. Účastníci se seznámí s některými vybranými základními principy při takovémto vedení psychoterapie. Protože kurz je veden sebezkušenostně, účastníci budou mít možnost sami na sobě zažít jednotlivé postupy.

Časový rozsah semináře umožňuje poskytnout základní průřez různých možností terapeutické práce přes tělo. Jedná se jak o některé bezkontaktní způsoby práce, zahrnujícími nějakým způsobem tělesnou rovinu, tak i způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt mezi terapeutem a klientem, jako jsou např. vegetoterapie a biodynamické masáže.

Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí. Při biodynamických masážích je naopak aktivním terapeut, klient přijímá.

Celý kurz bude veden v rámci tzv. biorelease přístupu, který respektuje hranice klientova odporu a je zaměřený na uvolnění a rozvinutý klientových sebeúzdravných schopností. Kurz sám o sobě neposkytuje plné terapeutické vzdělání, ale může být vhodným úvodem do tohoto způsobu práce v psychoterapii.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurz je akreditován pod číslem AKP ČR SA/011/2013 u Asociace klinických psychologů České republiky v rámci dalšího vzdělávání psychologů, dále pod číslem ČAS/KK/3125/2012 u České asociace sester a pod číslem OZ1526/12 ŠA u Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků za účelem rozvoje českého ošetřovatelství (např. pro všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další profese, přesný seznam sdělíme na požádání) a ohodnocen 12 kredity.

Rozsah a cena semináře

Seminář začíná ve čtvrtek v 18h, konec v neděli mezi 14-15h, celkem 30 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min), cena je 2.700 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 900 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.800 Kč do 10.9.2012. Viz i storno podmínky v části Přihlašování. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 2.700 Kč. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Přihlašování - kurz již proběhl, přihlášení není možné.

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zálohy. Platbu zašlete nejlépe převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla., do zprávy pro příjemce napište slovo UVOD. Případně můžete poslat složenkou typu  A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Důležité upozornění ! Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení do 6.9.2012 je storno poplatek 300 Kč, zbytek zálohy se vrací. Při odhlášení mezi 6.9.-13.9.2012 je storno poplatek 600 Kč. Při odhlášení mezi 21.9.-27.9.2012 nebo pokud účastník do semináře vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 900 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek zaplacené ceně kurzovného. Pokud seminář není zaplněn s přihlášenými náhradníky a účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. Účastníci platí seminář jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu přihlášky nezasílejte:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ: 63938766,
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.