Archivní informace o proběhlém kurzu
Terapeutické masáže a deep draining 2011-2012

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Psychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a významný přínos k tomuto způsobu práce představují biodynamické masáže a tzv. deep draining, které do psychoterapie přinesla Gerda Boyesen.

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. biorelease formu, kdy záměrem je nastartování sebeúzdravných schopností organismu v rámci klientových psychických obran, a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany.

Deep draining je specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince.

V souladu s principy obsaženými v biodynamické psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních včetně peristaltických pohybů střev. Při terapeutických masážích a deep draining se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu.

Cílem kurzu je účastníky připravit dostatečně na tento druh terapeutické masážní práce. Pro absolventy kurzu, kteří jsou psychoterapeuty, mohou být uvedené metody vhodným rozšířením a obohacením jejich terapeutických dovedností. Ti absolventi, kteří nejsou sami psychoterapeuty (nemají příslušné vzdělání a výcvik), budou moci naučené metody používat na klientech pouze pod podmínkou, že budou domluveni na spolupráci s praktikujícím psychoterapeutem ve svém okolí, pro případ, že se u klienta objeví procesy, které by bylo dále potřeba zpracovat psychoterapeuticky. A podmínkou bude rovněž to, že klient s takovou možností zpracování témat u psychoterapeuta bude souhlasit.

Komu je kurz určen. Kurz je výběrový, to znamená, že konečné rozhodnutí o tom, kdo se ho může zúčastnit, je plně v kompetenci lektorky kurzy. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v některém ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo nebo účastníci takového výcviku po dostatečně dlouhou dobu. Do kurzu se rovněž mohou přihlásit absolventi ročního kurzu Terapeutická práce s dotekem (jedná se o kurz zaměřený na biorelease formu biodynamických masáží). V úvahu je možné také vzít absolvování jiných kurzů psychoterapie zaměřené na tělo společně s faktem, že zájemce je praktikující fyzioterapeut.

Kredity pro další vzdělávání. Kurz je akreditován pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/019/2011 a AKP ČR/PHA/ŠA/088/2012 v rámci dalšího vzdělávání psychologů a u České asociace sester nejen pro všeobecné sestry, ale i pro další nelékařské zdravotnické profese (přesný seznam sdělíme na požádání). Semináře konané v roce 2011 jsou ohodnoceny celkem 48 kredity (12 kreditů za seminář),  semináře konané  roce 2012 pak 24 kredity (12 kreditů za seminář).

Dále jsou semináře v roce 2012 akreditovány u Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků pod číslem OZ 544/12 ŠA v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků za účelem rozvoje českého ošetřovatelství (např. pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další profese, přesný seznam sdělíme na požádání) a ohodnoceny 24 kredity (12 kreditů za seminář).

Individuální terapie. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem.

Supervize. Součástí programu jednotlivých prodloužených víkendů bude i supervize dosavadních zkušeností s naučenými metodami v rozsahu celkem 12 hodin. Pokud budou účastníci aplikovat naučené metody, je podmínkou mít prvních 20 sessí s klienty supervidované. Lektorka kurzu nabízní i možnost dodatečných supervizí během kurzu i po jeho skončení, ať už individuálně nebo v malých skupinkách. Tyto případné dodatečné supervize se platí zvlášť.

Certifikát. Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti s počtem absolvovaných hodin. Podmínkou pro udělení závěrečného certifikátu je alespoň 80% účast na kurzu a doplnění si zameškané látky např. na setkáních s ostatními účastníky. Při účasti menší než 80% se bude posuzovat individuálně, zda a za jakých podmínek by případně udělení certifikátu bylo možné (kromě doplnění si probrané látky od ostatních účastníků např. povinné dodatečné supervize či doplňující kurz apod.).

Květa Palusková - lektorka kurzu psychoterapieLektorkou kurzu bude RNDr. Květa Palusková. K. Palusková, nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "Heilpraktiker" v rámci německého zdravotnictví. V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku. Po návratu zpět do vlasti jste se s ní mohli setkat především jako s lektorkou výcviku v biodynamické psychoterapii nebo kurzů biodynamických masáží pořádaných VIAPem, i jako s psychoterapeutkou.

Rozsah kurzu, termíny, místo konání a cena

Kurz proběhne v rozsahu 3 víkendů pátek večer až neděle v Praze a 3 prodloužených víkendů v rozsahu od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení mimo Prahu. Celkový rozsah je 180 výukových hodin. Předpokládaný začátek pražských setkání je vždy v pátek v 18h, mimopražských v 19h, konec v neděli mezi 14-15 h.

Jednotlivé termíny: 11.-13.2.2011 v Praze, 8.-10.4.2011 v Praze, 8.-12.6.2011 v Hlavici, 5.-9.10.2011 v Hlavici, 11.-15.4.2012 v Hlavici, 26.-28.10.2012 v Praze.

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit a platit jej jako celek, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Plánovaná cena za celý kurz je 18.000 Kč. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu účastníků a na pronájem sálu při pobytech mimo Prahu. Součástí ceny je občerstvení - čaj, káva, mléko atd.

První splátka spolu s přihláškou ve výši 2000 Kč. Druhá splátka ve výši 4000 Kč do 30.1.2011. Třetí splátka ve výši 4000 Kč do 30.5.2011. Čtvrtá splátka ve výši 4000 Kč do 23.9.2011. Poslední splátka ve výši 4000 Kč do 21.3.2012. V mimořádných případech na žádost účastníka/ce je možné upravit rozložení splátek. V takovém případě kontaktujte organizátora.

Cena za ubytování a plnou penzi při pobytech mimo Prahu včetně podílu za pronájem sálu a pomůcek se bude pohybovat kolem 550 Kč/den. Plná penze je vzhledem k podmínkám daného zařízení povinná. Odhadem tedy za ubytování, jídlo a pronájem sálu za dva pobyty mimo Prahu zaplatíte cca 4,5 tis. Kč. Cenová kalkulace vychází z cen roku 2010.

Storno podmínky

Při odhlášení do 23.1.2011 je storno poplatek 400 Kč, zbytek zálohy se vrací. Při odhlášení mezi 24.1. až 3.2.2011 je storno poplatek 1000 Kč. Při odhlášení mezi 4.2. až 11.2.2011 nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí, je storno poplatek 2000 Kč. Pokud kurz není plně obsazen a účastník zajistí za sebe náhradníka, je možné zaplacenou zálohu převést na tohoto náhradníka za manipulační poplatek 200 Kč. Účastníci platí kurz jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.

Přihlašování - kurz již proběhl, přihlášení není možné

Vaše přihláška bude posouzena lektorkou kurzu, zda Vaše dosavadní vzdělání a průprava jsou dostatečné pro zařazení do kurzu. Je také možné, že budete vyzváni k osobnímu nebo telefonickému pohovoru s lektorkou před schválením Vaší přihlášky. Následně budete vyzváni k zaplacení první splátky ve výši 2000 Kč. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. Peníze zasílejte převodem na účet č. 2900057175 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte DRAINING. Případně můžete peníze poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Oficiální organizace kurzu:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.