Archivní informace o proběhlém kurzu
Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo - září 2011

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

16.-18.9.2011 v Praze, Hurbanova 1285/14, Praha 4

Úvodní víkendový seminář psychoterapie zaměřené na tělo, vycházející především z principů biodynamické psychoterapie a psychologie (směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen).

Seminář je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit s psychoterapií zaměřenou na tělo a okusit, jak tento směr psychoterapie pracuje – ať už kvůli doplnění své profesní zkušenosti a vzdělání, nebo proto, že uvažují o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo a chtějí blíže poznat lektory výcviku a, oč se jedná, anebo proto, že chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

Eli Weidenfeld - lektor kurzu psychoterapieEli Weidenfeld, nar. 1943, senior trenér Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE) v Lübecku (SRN), člen výcvikového lektorského týmu chystaného dlouhodobého výcviku. Narodil se a vyrostl v izraelském Tel Avivu, vystudoval psychologii na Hamburské univerzitě. Absolvoval výcvik v několika verbálních a neverbálních terapeutických metodách se zaměřením na body-psychoterapii. V současnosti žije v Praze. Více se dočtete o lektorovi zde. Seminář povede v angličtině, překlad do češtiny zajištěn.

Tomáš Morcinek  - lektor kurzu psychoterapieMUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr a psychoterapeut, člen výcvikového lektorského týmu chystaného psychoterapeutického výcviku. Působí ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí atd.).

Obsah semináře

Úvodní seminář nabízí možnost okusit různé způsoby začlenění tělesné roviny a tělesného vnímání do psychoterapeutické práce. Účastníci se seznámí s některými vybranými základními principy při takovémto vedení psychoterapie. Protože kurz je veden sebezkušenostně, účastníci budou mít možnost sami na sobě zažít jednotlivé postupy.

Časový rozsah semináře umožňuje poskytnout základní průřez různých možností terapeutické práce přes tělo. Jedná se jak o některé bezkontaktní způsoby práce, zahrnujícími nějakým způsobem tělesnou rovinu, tak i způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt mezi terapeutem a klientem, jako jsou např. vegetoterapie a biodynamické masáže.

Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí. Při biodynamických masážích je naopak aktivním terapeut, klient přijímá. 

Celý kurz bude veden v rámci tzv. biorelease přístupu, který respektuje hranice klientova odporu a je zaměřený na uvolnění a rozvinutý klientových sebeúzdravných schopností. Kurz sám o sobě neposkytuje plné terapeutické vzdělání, ale může být vhodným úvodem do tohoto způsobu práce v psychoterapii.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurz je akreditován u Asociace klinických psychologů České republiky pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/120/2011 v rámci dalšího vzdělávání psychologů, České asociace sester pod číslem ČAS/KK/2165/2011 nejen pro všeobecné sestry, ale i pro další nelékařské zdravotnické profese (přesný seznam sdělíme na požádání), dále u Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků pod číslem OZ 1251/11 ŠA v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků za účelem rozvoje českého ošetřovatelství (např. pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další profese) a je ohodnocen 12 kredity.

Rozsah a cena semináře

Seminář začíná v pátek v 18h, konec v neděli mezi 14.-15h, celkem 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min), cena je 2.000 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 600 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.400 Kč do 26.8.2011. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 2.000 Kč.

Přihlašování - kurz již proběhl, přihlášení není možné.

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zálohy. Platbu zašlete nejlépe převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla., do zprávy pro příjemce napište slovo UVOD. Případně můžete poslat složenkou typu  A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Důležité upozornění ! Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení do 2.9.2011 je storno poplatek 300 Kč, zbytek zálohy se vrací. Při odhlášení mezi 3.9.-16.9.2011 nebo pokud účastník do semináře vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 600 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek zaplacené ceně kurzovného. Pokud seminář není zaplněn s přihlášenými náhradníky a účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. Účastníci platí seminář jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.

Oficiální organizace kurzu:

MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ: 63938766
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.