Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Archiv proběhlých kurzů, seminářů a výcviků

Archivní informace o proběhlém kurzu
Terapeutická práce s dotekem 2010-2011

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

Květa Palusková - lektorka kurzu psychoterapie RNDr. Květa Palusková - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". Více o lektorce zde.

Obsah kurzu

Tento základní kurz poskytuje možnost získání přehledu o různých způsobech terapeutické práce s dotykem a s využitím a rozvinutím tělesného vnímání v rámci některých verbálních terapeutických postupů. Bude napomáhat účastníkům při zahrnutí těchto vědomostí do jejich práce nebo jejich osobního rozvoje. Sám o sobě ale neposkytuje plné terapeutické vzdělání.

Jak název kurzu napovídá, těžiště kurzu bude v terapeutické práci s dotykem a v rámci tohoto umění dotyku se účastníci kurzu především seznámí s různými druhy biodynamických masáží, zahrnujících relaxační, harmonizační, stimulující, mobilisující a další druhy působení na klienta. Tématem bude např. práce s blízkostí a hranicemi, úloha záměru při dotyku nebo zaměření působení dotyku na různé úrovně tělesné struktury (kůže, podkoží, svaly, kosti).

Kromě výše uvedeného hlavního tématu se kurz rovněž dotkne základů vegetoterapie. Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit.

V kurzu budou prezentovány i některé verbální terapeutické metody, které jsou úzce propojeny s prací s tělem a které pracují s vnímáním tělesných pocitů.  Patří mezi ně např. biorelease monolog, imaginace a další.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne v šesti víkendových seminářích v termínech 17.-19.9.2010, 19.-21.11.2010, 14.-16.1.2011, 18.-20.3.2011, 24.-26.6.2011 a 9.-11.9.2011 v Praze. Přesné místo konání bude upřesněno. Předpokládaný začátek je vždy v pátek v 18h, konec v neděli mezi 14-15 h. Celkem se bude jednat o 120 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurz je akreditován pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/134/2010  v rámci dalšího vzdělávání psychologů a u České asociace sester pod číslem ČAS/KK/3031/2010 nejen pro všeobecné sestry, ale i pro další nelékařské zdravotnické profese (přesný seznam sdělíme na požádání) a je ohodnocen 8 kredity za víkend, celkem 48 kredity.

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 12.000 Kč a je splatná ve třech splátkách.

1. splátka ve výši 2.000 Kč do 15.7.2010, 2. splátka ve výši 5.000 Kč do 28.8.2010, 3. splátka ve výši 5.000 Kč do 28.2.2011.

Storno podmínky

Při odhlášení do 30.8.2010 je storno poplatek 500 Kč, zbytek první splátky se vrací. Při odhlášení mezi 31.8. až 10.9.2010 je storno poplatek 1000 Kč. Při odhlášení mezi 11.9. až 17.9.2009 nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí, je storno poplatek 2000 Kč. Pokud účastník zajistí za sebe náhradníka, je možné zaplacenou  první splátku převést na tohoto náhradníka za manipulační poplatek 200 Kč. Účastníci platí kurz jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zaplacení první splátky ve výši 2200 Kč. Peníze zašlete nejlépe převodem na účet č. 2900057175 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte DOTYK.

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Jste zde: Titulní strana Archiv proběhlých akcí Terapeutická práce s dotekem 2010-2011