Archivní informace o proběhlém kurzu
Terapeutické masáže a deep draining - ročník 2016 - 2017

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Psychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické druhy masáží, jejichž cílem je napomoci celému terapeutickému procesu. Významný přínos k tomuto způsobu práce představují biodynamické masáže a tzv. deep draining, které do psychoterapie přinesla Gerda Boyesen.

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. biorelease formu, kdy záměrem je nastartování sebeúzdravných schopností organismu v rámci klientových psychických obran, a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany, což vhodně zpracováno terapeuticky může být přínosem pro průběh terapie.

Deep draining je specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince.

V souladu s principy obsaženými v biodynamické psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních včetně peristaltických pohybů střev. Při terapeutických masážích a deep draining se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu.

Základním obsahem kurzu bude výuka deep draining intervence a některých terapeutických masáží, působících na vyrovnání energetické rovnováhy organismu. Podle časových možností budou zařazeny i další techniky nebo stručný úvod do Reichovy charakterologie ve vztahu k práci s dotekem.

Cílem kurzu je účastníky připravit dostatečně na tento druh terapeutické masážní práce. Pro absolventy kurzu, kteří jsou psychoterapeuty, mohou být uvedené metody vhodným rozšířením a obohacením jejich terapeutických dovedností. Ti absolventi, kteří nejsou sami psychoterapeuty (nemají příslušné vzdělání a výcvik), budou moci naučené metody používat na klientech pouze pod podmínkou, že budou domluveni na spolupráci s praktikujícím psychoterapeutem ve svém okolí, pro případ, že se u klienta objeví procesy, které by bylo dále potřeba zpracovat psychoterapeuticky. A podmínkou bude rovněž to, že klient s takovou možností zpracování témat u psychoterapeuta bude souhlasit.

Dobrou možností uplatnění absolventů kurzu bude rovněž možnost nabídnout praktikujícím terapeutům využití uvedených metod u těch klientů, kde by to mohl být vhodný doplněk již probíhající psychoterapie. Tedy klient může pokračovat ve verbální terapii u svého dosavadního terapeuta a jako doplněk podstoupit sérii masáží a deep draining. Obzvláště v případech, kdy se verbální terapie tzv. „zasekne“, to může být velmi vhodná volba.

Komu je kurz určen. Kurz je výběrový, to znamená, že konečné rozhodnutí o tom, kdo se ho může zúčastnit, je plně v kompetenci lektorky kurzy. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v některém ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo nebo účastníci takového výcviku po dostatečně dlouhou dobu. Do kurzu se rovněž mohou přihlásit absolventi ročního kurzu Terapeutická práce s dotekem (jedná se o kurz zaměřený na biorelease formu biodynamických masáží). V úvahu je možné také vzít absolvování jiných kurzů psychoterapie společně s faktem, že zájemce je praktikující fyzioterapeut.
Pokud nesplňujete uvedené podmínky, dobrou cestou, jak mít možnost se do kurzu přihlásit v budoucnu, je absolvovat uvedený kurz Terapeutická práce s dotekem. To může být dobrá vstupní cesta např. pro maséry nebo fyzioterapeuty apod., kteří nemají žádnou zkušenost s psychoterapií, i pro všechny ostatní.

Kredity pro další vzdělávání. Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod čísly AKP ČR/PHA/ŠA/096/2016, AKP ČR/PHA/ŠA/033/2017 a AKP ČR/SC/ŠA/17/2017 a 8 kreditů za každý víkendový kurz v Praze a 12 kreditů za každý prodloužený víkend pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod čísly POUZP 609/16 ŠA, POUZP 1004/16 ŠA, POUZP 1279/16 ŠA, POUZP 1795/16 ŠA, POUZP 1988/16 ŠA, POUZP 397/17 ŠA. 

Individuální terapie. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí.

Supervize. Součástí programu jednotlivých prodloužených víkendů bude i supervize dosavadních zkušeností s naučenými metodami v rozsahu celkem 12 hodin. Pokud budou účastníci aplikovat naučené metody, je podmínkou mít prvních 20 sessí s klienty supervidované. Lektorka kurzu nabízní i možnost dodatečných supervizí během kurzu i po jeho skončení, ať už individuálně nebo v malých skupinkách. Tyto případné dodatečné supervize se platí zvlášť.

Setkávání mezi semináři. Účastníkům bude doporučeno se scházet ve skupinkách nebo dvojicích v době mezi semináři a procvičovat to, co se v kurzu naučili. Je to důležitá součást procesu výuky.

Certifikát. Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti s počtem absolvovaných hodin. Podmínkou pro udělení závěrečného certifikátu je alespoň 80% účast na kurzu a doplnění si zameškané látky např. na setkáních s ostatními účastníky. Při účasti menší než 80% se bude posuzovat individuálně, zda a za jakých podmínek by případně udělení certifikátu bylo možné (kromě doplnění si probrané látky od ostatních účastníků např. povinné dodatečné supervize či doplňující kurz apod.).

Květa Palusková - lektorka kurzu bodyterapieLektorkou kurzu bude RNDr. Květa Palusková. K. Palusková, nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "Heilpraktiker" v rámci německého zdravotnictví. V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku. Po návratu zpět do vlasti jste se s ní mohli setkat především jako s lektorkou výcviku v biodynamické psychoterapii nebo kurzů biodynamických masáží pořádaných VIAPem, i jako s psychoterapeutkou.

Rozsah kurzu, termíny, místo konání a cena

Kurz proběhne v rozsahu 3 víkendů pátek večer až neděle v Praze a 3 prodloužených víkendů v rozsahu od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení Dům jógy Hlavice. Celkový rozsah je 180 výukových hodin. Předpokládaný začátek pražských setkání je vždy v pátek v 17:30h, mimopražských v 19h, konec v neděli mezi 14-15 h.

Jednotlivé termíny: 15.-17.4.2016 v Praze, 15.-19.6.2016 v Hlavici, 7.-11.9.2016 v Hlavici, 25.-27.11.2016 v Praze, 6.-8.1.2017 v Praze a 5.-9.4.2017 v Hlavici. Účastníkům bude doporučeno procvičovat naučené techniky i na setkáních mimo uvedené termíny.

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit a platit jej jako celek, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Plánovaná cena za celý kurz je 19.800 Kč. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu účastníků a při pobytech mimo Prahu ani náklady na pronájem sálu. U pražských setkání je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

První splátka spolu s přihláškou ve výši 2.200 Kč. Druhá splátka ve výši 4.400 Kč do 1.4.2016. Třetí splátka ve výši 2.200,- Kč do 1.6.2016. Čtvrtá splátka ve výši 4.400,- Kč do 24.8.2016. Pátá splátka ve výši 2.200,- Kč do 11.11.2016. Šestá splátka ve výši 2.200,- Kč do 23.12.2016. Sedmá splátka ve výši 2.200,- Kč do 22.3.2017. Přečtěte si i storno podmínky v části Přihlašování.

V případě vážného zájmu o kurz a nepříznivé finanční situace zašlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., slevu poskytnout nemůžeme, ale je možné mimořádně domluvit jiný režim splátek. Budeme se vám snažit v rámci možností vyjít vstříc.

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti. Ti, kteří dosáhnou 80% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu o absolvování kurzu. U těch, kteří po předchozí domluvě nastoupili do kurzu až od 2. víkendu, se těchto 80% bude počítat z rozsahu kurzu po odečtení 1. víkendu.

Pokud chcete mít rezervované místo na roční kurz Terapeutické masáže a deep draining, vyplňte online přihlášku a zašlete zálohu dle pokynů níže. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek.

Vaše přihláška bude posouzena lektorkou kurzu, zda Vaše dosavadní vzdělání a průprava jsou dostatečné pro zařazení do kurzu. Je také možné, že budete vyzváni k osobnímu nebo telefonickému pohovoru s lektorkou před schválením Vaší přihlášky. Následně budete vyzváni k zaplacení první splátky ve výši 2.200 Kč. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. Peníze zasílejte převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte DRAINING. Případně můžete peníze poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly  komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Důležité upozornění ! Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektory semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektoři semináře pak mohou snáze určité cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně mohou i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora, který Vám zprostředkuje kontakt s lektorkou kurzu, se kterou situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky.

Při odhlášení 31 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 30 a 8 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 8 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud seminář není zaplněn s přihlášenými náhradníky a účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 250 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Informace:
Kateřina Skálová, tel. 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace semináře - na tuto adresu přihlášky nazasílejte:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ: 63938766

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.