Archivní informace o proběhlém kurzu
Terapeutická práce s dotekem 2013-2014

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

 

Roční kurz Terapeutická práce s dotekem vychází z principů biodynamické psychologie a psychoterapie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen.

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

Květa Palusková - lektorka kurzu body-psychoterapieRNDr. Květa Palusková - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí rovněž jako výcviková lektorka ve výcvicích biodynamické psychoterapie v České Republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

Obsah kurzu

Tento základní kurz poskytuje možnost získání přehledu o různých způsobech terapeutické práce s dotykem a s využitím a rozvinutím tělesného vnímání v rámci některých verbálních terapeutických postupů. Bude napomáhat účastníkům při zahrnutí těchto vědomostí do jejich práce nebo jejich osobního rozvoje. Sám o sobě ale neposkytuje plné terapeutické vzdělání. Jak název kurzu napovídá, těžiště kurzu bude v terapeutické práci s dotykem a v rámci tohoto umění dotyku se účastníci kurzu především seznámí s různými druhy biodynamických masáží, zahrnujících relaxační, harmonizační, stimulující, mobilisující a další druhy působení na klienta. Tématem bude např. práce s blízkostí a hranicemi, úloha záměru při dotyku nebo zaměření působení dotyku na různé úrovně tělesné struktury (kůže, podkoží, svaly, kosti). Toto vše v rámci tzv. biorelease přístupu, který respektuje hranice klientova odporu a je zaměřený na uvolnění a rozvinutí klientových sebeúzdravných schopností. Kromě výše uvedeného hlavního tématu se kurz rovněž dotkne základů vegetoterapie. Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovit přirozený tok životní energie. V kurzu budou prezentovány i některé verbální terapeutické metody, které jsou úzce propojeny s prací s tělem a které pracují s vnímáním tělesných pocitů.  Patří mezi ně např. biorelease monolog, imaginace a další.

Rozsah kurzu, termíny, místo konání a cena

Kurz probíhá v šesti víkendových seminářích rozložených zhruba do jednoho roku. Místem konání je Dětské integrační centrum a mateřská školka, Hurbanova 1285/14, 142 00  Praha 4 – Krč.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne v šesti víkendových seminářích v termínech 18.-20.1.2013, 31.5.-2.6.2013, 27.-29.9.2013, 15.-17.11.2013, další termín na začátku roku 2014 a poslední termín na jaře roku 2014 v Praze. Předpokládaný začátek je vždy v pátek v 18h, konec v neděli mezi 14-15 h. Celkem se bude jednat o 120 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Místem konání je Dětské integrační centrum a mateřská školka, Hurbanova 1285/14, 142 00  Praha 4 – Krč.

Kredity pro další vzdělávání

Pro kurz žádáme o akreditaci u Asociace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání psychologů, dále je akreditován pod číslem ČAS/KK/3122/2012 u České asociace sester a pod číslem OZ1549/12 ŠA u Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků za účelem rozvoje českého ošetřovatelství (např. pro všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další profese, přesný seznam sdělíme na požádání) a  ohodnocen 72 kredity celkem (12 kreditů za víkend).

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 13.200 Kč a je splatná ve třech splátkách. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

1. splátka ve výši 2.000 Kč s přihláškou, 2. splátka ve výši 4.400 Kč do 2.1.2013, 3. splátka ve výši 4.400 Kč do 10.9.2013, 4. splátka ve výši 2.400 Kč do 15 dnů před prvním víkendem v roce 2014.

Pro přihlášené od 2. víkendu je cena 11.000 Kč. 1. splátka ve výši 2.000 Kč s přihláškou, 2. splátka ve výši 2.200 Kč do 16.5.2013, 3. splátka ve výši 4.400 Kč do 10.9.2013, 4. splátka ve výši 2.400 Kč do 15 dnů před prvním víkendem v roce 2014.

Storno podmínky

Při odhlášení do 27.12.2012 je storno poplatek 400 Kč, zbytek první splátky se vrací. Při odhlášení mezi 28.12. až 10.1.2013 je storno poplatek 1000 Kč. Při odhlášení mezi 11.1. až 18.1.2013 nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu), je storno poplatek 2000 Kč. Pro přihlášené od 2. víkendu je při zaplacení zálohy a následném odhlášení do 31.5.2013 storno poplatek 400 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník zajistí za sebe náhradníka, je možné zaplacenou částku převést na tohoto náhradníka za manipulační poplatek 200 Kč. Účastníci platí kurz jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.

Kontakty

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu přihlášky nezasílejte:

Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.-6.11.20114.-6.11.2011

 

Na začátek stránky

 

Zpět na přehled archívu proběhlých kurzů

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.