Výcviky.cz

psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Certifikovaný psychoterapeutický výcvik v metodě EMDR

Výcvik v metodě EMDR sestává ze dvou víkendových workshopů a povinné jednodenní supervize mezi těmito dvěma víkendy. Místem konání bude Praha. Výcvik je primárně určen pro terapeuticky pracující psychology a psychiatry, přesná kritéria pro možnost účasti viz níže. O samotné metodě se dočtete v části O metodě.

Romana Tripolt - výcviková trenérka EMDR Europe Lektorkou výcviku bude Mgr. Romana Tripolt, psycholožka a psychoterapeutka z Vídně, výcviková trenérka EMDR Europe. Specializuje se na holistickou psychotraumaterapii a s traumatizovaným klienty pracuje už 15 let. Je zakladatelkou Institutu pro zpracování traumatu ve Vídni a FEMDRA (Svobodná evropská akademie EMDR).

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen pro psychoterapeuty splňující následující podmínky:

  • psychiatři se specializovanou způsobilostí z ministerstva zdravotnictví (tedy psychiatři, kteří mají 2. atestaci podle starého systému vzdělávání nebo atestaci podle nového systému),
  • lékaři kteréhokoliv oboru s ukončeným plným psychoterapeutickým výcvikem,
  • psychologové s atestací z klinické psychologie,
  • psychologové bez atestace s ukončeným plným psychoterapeutickým výcvikem.

Tyto požadavky vyplývají z požadavků EMDR Europe. Výcvik je výcvikem pouze v dané metodě, nikoliv výcvikem plných všeobecných terapeutických dovedností. Předpokládá se, že ty zájemce o tuto metodu získal již dříve jinde a má tak kompetence si celkově poradit s psychoterapeutickým procesem u svých klientů.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Výcvik je akreditován pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/171/2011 v rámci dalšího vzdělávání psychologů a semináře dohromady (bez supervize) jsou ohodnoceny celkem 24 kredity. Povinný den supervize je ohodnocen 4 kredity.

Rozsah výcviku

Víkendové semináře se budou konat v Praze, předpokládaný začátek v pátek v 16h a konec neděli v 16:30. Jeden seminář bude obsahovat 21 výukových hodin (jedna výuková hodina je 45 min). Víkendové semináře povede Mgr. Romana Tripolt, v případě více než 12 účastníků jí bude asistovat Eli Weidenfeld.

Výcvik bude probíhat v anglickém jazyce s překladem a účastníci obdrží písemný manuál v češtině. Během semináře se bude pracovat v celé skupině a při nácvikových částech programu také v menších skupinkách.

Povinná supervize

Povinná supervize mezi oběma semináři bude mít formu skupinové supervize pro maximálně 12 účastníků a účastníci mají povinnost absolvovat 8 supervizních hodin. Aby tato supervizní setkání byla smysluplná, od účastníků se očekává, že v té době již budou mít za sebou první klienty, se kterými pracovali pomocí metody EMDR, a budou mít připravené otázky nebo prezentovat jeden případ klinického užití EMDR.

Supervizorem bude Eli Weidenfeld a místem konání bude Praha. Supervize bude v anglickém jazyce s překladem. Eli Weidenfeld, nar. 1943, je zkušený klinický psycholog a psychoterapeut, který vystudoval a působil dlouhou dobu v Německu a má s metodou EMDR bohaté zkušenosti. V současnosti žije v Praze a působí zde rovněž jako výcvikový lektor psychoterapeutického výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo.

Termíny pro supervizi (účastník absolvuje pouze jeden z nich):

  • 21.4.2012 v Praze
  • 22.4.2012 v Praze

Doporučená supervize

Absolventům výcviku je doporučeno pokračovat v supervizi své práce s klienty pomocí EMDR. Doporučené je také po skončení výcviku v brzké době absolvovat individuální supervizi v délce cca 90 min. s podrobnou prezentací jednoho kazuistického případ užití EMDR, kdy je možné ze strany supervizora se zabývat i všemi detaily techniky supervidovaného.

Cena

Cena celého výcviku, tedy dvou víkendových seminářů a skupinové supervize mezi nimi, je celkem 14.000 Kč. Součástí ceny je občerstvení - čaj, káva, mléko atd.

Cena je splatná ve 3 splátkách. První splátka 2.000 Kč spolu s přihláškou, druhá splátka 8.000 Kč do 13.11.2011 a třetí splátka 4.000 Kč do 16.4.2012. Účet pro zasílání splátek je zveden v části Přihlašování.

Certifikát

Po úspěšném absolvování výcviku obdrží účastníci certifikát, který uznává i Evropská asociace pro EMDR.

Podmínkou pro získání certifikátu je rovněž dostatečná účast na výcvikovém programu. Vzhledem k malému rozsahu výcviku je třeba mít 100% účast. V případě absence malého rozsahu do několika výukových hodin je možné chybějící hodiny nahradit individuální supervizí v rozsahu individuálně stanoveném lektorem výcviku. Tato dodatečná supervize by se v takovém případě platila zvlášť.

Přihlašování - výcvik již proběhl, přihlášení není možné

Pokud se chcete přihlásit, informace a přihlášku naleznete v části Přihlašování.

Kontakty

Informace a zasílání přihlášek:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu přihlášky nezasílejte:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..