Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Alpha nursing - výcvik poradkyň a poradců
Informace o výcviku

Jedná se o navazující vzdělání na úvodní víkend Alpha nursing v rozsahu čtyř víkendů v roce 2013. Jeho cílem je jednak dále prohloubit znalosti ohledně přístupu k malým dětem z hlediska Alpha nursingu a jednak účastníky naučit, jak předávat tyto informace dalším rodičům a poskytnout jim potřebnou podporu, aby je mohli použít u svých dětí. Kurz se nebude na rozdíl od úvodního víkendu zabývat jenom obdobím prvních 9 měsíců, ale jeho záběr bude širší. Kurz je tedy vhodný nejen pro ty, kteří by takto chtěli pracovat s dalšími rodiči, ale je stejně dobře možné se účastnit, i když tyto aspirace nemáte a nabyté znalosti uplatníte jen v rámci své rodiny.

Předpokladem účasti ve výcviku je tedy účast na Úvodním víkendovém kurzu péče o dítě Alpha nursing

Přehled témat probíraných ve výcviku

Hlouběji o tom, co je Alpha nursing:

 • citlivá poporodní péče
 • uspokojování vývojově specifických potřeb, zvláště v prvním roce života
 • důsledné doprovázení děťátka během cyklu krmení
 • podpora vyskytujících se spánkových a hypnotických stavů
 • preventivní terapie

Co zahrnuje prenatální, perinatální a postnatální preventivní terapie: kojenec má schopnost autoregulace. Aby se zabránilo ranému dětskému stresu, je vhodné tuto schopnost podporovat a rozvíjet ji např. prostřednictvím metody Alpha nursing, a to:

 • doprovázením během těhotenství
 • přípravou na porod
 • zpracováním porodu
 • zacházením s kojencem: jednáním, řečí těla, dotykem

Téma narušených osobnostních vzorců: pokud se s kojencem nezachází v souladu s jeho instinktivními potřebami a on tím přichází o schopnost odbourávat vyskytující se stres, projeví se to během jeho vývoje a později v dospělosti narušením jeho osobnostních vzorců. Mezi ta narušení, která mají svůj základ v kojeneckém období, patří:

 • Schizoidní struktura charakteru
 • Orální struktura charakteru (orální deprivace, orální kompenzace, orální agrese)

Zacházení se možnými reakcemi prvního dítěte, když se mu narodí sourozenec.

Sebezkušeností cvičení pro účastníky, event.rodiče: patří sem speciální tělesná cvičení a rolové hry k příslušným tématům určená k léčení „vnitřního kojence“ a k rozvoji „vnitřních rodičů“. Nejde o cvičení pro děti, ale pro dospěláky, aby jim to pak s dětmi lépe šlo.

Témata zaměřená na praxi

 • případové příklady
 • čtení těla kojence a rodičů
 • vylučovací diagnostika
 • struktura poradenské hodiny
 • práce v terénu
 • bonding
 • cvičení na vnímání těla
 • supervize

Poradkyně či poradce Alpha nursing se tedy ve výcviku naučí, jak rodiče podrobně informovat o poporodním období dítěte, o specificích prvních týdnů a měsíců a přitom rodiče podpořit v tom, aby s dítětem co nejlépe zacházeli, aby se dítě dobře cítilo ze svého úhlu pohledu. Obzvlášť důležité je předání následujícího poznatku: Definice stresu a strachu může ze strany dospělého vypadat zcela jinak než z pohledu dítěte. Co my považujeme za „běžné“, může dítěti způsobit hluboký strach, stres, šok atd. Proto je důležité posuzovat potřeby a pocity z pohledu dítěte a přesně definovat, co mu přináší strach a stres. A jak se zorientovat v různých etapách prvního roku života (0-3, 3-6 a 6-9 měsíců), protože potřeby a pocity dítěte jsou v těchto fázích velmi odlišné.

Lektorka

Lektorkou bude autorka metody Mona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, od svého mládí se zabývá psychoterapií zaměřenou na tělo a rozvíjí odkaz své matky Gerdy Boyesen v rámci biodynamické psychoterapie. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou a pracuje jako terapeutka a supervizorka. Je současně i lektorkou v probíhajícím dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku biodynamické psychoterapie. Více zde. Mona Lisa Boyesen

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurz je akreditován pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/014/2013 u Asociace klinických psychologů, pod číslem  ČAS/KK/3123/2012 u České asociace sester a pod číslem OZ1549/12 ŠA u Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (pro všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další profese, přesný seznam sdělíme na požádání) a ohodnocen 48 kredity (12 kreditů za víkend).

Termín a místo konání

Výcvik proběhne v termínech 4.- 6.1.2013, 1.- 3.3.2013, 26.-28.4.2013 a 13.-15.9.2013 v Praze, začátky vždy v pátek v 18h, ukončení v neděli v cca 14:30. Rozsah jednoho víkendu je 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), celkem tedy 80 hodin.

Cena semináře

Vzhledem k nákladům, které s pořádáním kurzů Alpha nursingu máme, musíme stanovit počáteční cenu na 3.000 Kč za víkend, tedy 12.000 Kč za celý výcvik. Pokud by byl počet účastníků nakonec větší, než předpokládáme, cenu případně snížíme. Cena výcviku je splatná ve třech splátkách. DOBRÁ ZPRÁVA - SNÍŽENÍ CENY - protože se přihlásil dostatečný počet zájemců, celková cena se snižuje na 10.000 Kč. Nově tedy budou splátky takto: První splátka ve výši 1500 Kč spolu s přihláškou, druhá splátka ve výši 6.500 Kč do 15.12.2012 a třetí splátka ve výši 2.000 Kč do 10.4.2013. Stále platí, že máte-li vážný zájem o výcvik a nacházíte-li se ve složité finanční situaci, je možné domluvit jiné rozložení splátek. Neostýchejte se v takovém případě kontaktovat Katku Vltavskou.

Viz i storno podmínky v části Přihlašování. Součástí ceny je i základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Speciální cena pro případné partnerské páry, které by se účastnily společně, je nově 3.500  Kč za víkend, celkem za oba tedy 14.000 Kč.

NOVĚ - pro váhající, ale jenom pro ně - možnost účasti na prvním víkendu s tím, že se o další účasti na zbývajících třech rozhodnete až po jeho skončení. Cena prvního víkendu je v tomto případě 3.000 Kč. Pokud byste se rozhodli pokračovat, budete pak doplácet do celkové ceny 10.000 Kč jako ostatní účastníci. Tato možnost není určena pro ty, kdo určitě ví, že na další tři víkendy nebudou moct.

Možnosti ubytování

Pro mimopražské možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře ve vlastním spacím pytli na matraci na zemi.

Možnost účasti s dítětem

Je možné se zúčastnit i s dítětem, ovšem reálné to je spíše, pokud budete mít s sebou i někoho na hlídání, protože pokud by dítě plakalo nebo jinak rušilo průběh semináře, je třeba se s ním vzdálit. K dispozici bude vedlejší místnost i s kuchyňkou a přebalovacím pultem. Osoba, která bude dítě hlídat, ať už to bude partner, někdo z rodiny nebo kamarádka, se bude moci zdarma účastnit semináře ve chvílích, kdy dítě bude klidné. Většina semináře bude totiž probíhat formou přednášky. Výjimkou budou situace, kdy se budou případně dělat nějaká cvičení ve dvojicích, pak bude prostor pouze pro jednoho, tedy zúčastnit se může buďto maminka nebo doprovázející osoba.

Přihlašování - přihlášky zasílejte obratem.

Pokud se chcete přihlásit, přejděte do části Přihlašování, kde se dozvíte další informace a můžete si stáhnout přihlášku.

Kontakty

Informace a adresa pro zasílání přihlášek:
Štěpánka Slavíková, tel. 731 585 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úvodní informace o kurzech Alpha nursing

Co je Alpha nursing?

Úvodní víkend Alpha nursingu

Přihlašování do výcviku