Výcviky.cz

psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Oidipovské období - hledání zdrojů
(volné pokračování kurzů Reichovy charakterové typy)
Základní informace

5.5.-8.5.2017 v Brně, Centrum LeVITAs, Minoritská 10

(pozor! změna místa konání, původně se měl kurz konat v praze)

V kurzu jsou už volná místa pouze pro absolventy některého z kurzů Reichovy charakterové typy nebo Alpha nursing s touto lektorkou, pokud se přihlásí (tedy také pošlou zálohu) do 25.3.2017.

V případě ostatních zájemců přijímáme přihlášky na místa náhradníků (zálohu neposílejte). A současně zjišťujeme, zda je dostatečný zájem k tomu, abychom v brzké době kurz případně zopakovali. Proto pokud máte o kurz vážný zájem, prosíme v brzké době vyplňte buď přihlášku a staňte se náhradníkem nebo nám napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V obou případech prosím uveďte, zda byste preferovali konání opakovaného kurzu v Praze nebo v Brně.

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu.

Tématem bude tzv. odipovské vývojové období, které spadá zhruba do věku 3-5 let a ve kterém se poprvé životní energie dítěte probudí ve formě erosu. Pokládají se zde základy naší pohlavní identity i základy vztahu k druhému pohlaví.

V tomto věku psychosexuální vývoj dospívá k tzv. raně genitálnímu stádiu a projevuje se mimo jiné zalíbením dítěte v rodiči opačného pohlaví. To, nakolik je tato probouzející se erotická síla v dítěti přijata či odmítnuta ze strany rodičů, pak má velký vliv i v dospělosti na to, jak prožíváme erotickou sílu sami v sobě i vůči opačnému pohlaví a nakolik jsme napojeni na hluboké zdroje své vlastní energie nebo nakolik si je potřebujeme sami blokovat. A toto vše přirozeně silně ovlivňuje i naše partnerské vztahy.

Kurz nabídne možnosti, jak s tématy oidipovského období pracovat terapeuticky, a protože bude především sebezkušenostní, je možné jej využít i pro vlastní seberozvojové zpracování toho, co u jednotlivých účastníků v tomto období neproběhlo optimálně. Je tedy vhodný jak pro terapeuty, tak pro ty, kdo hledají seberozvoj nebo např. větší naplnění v partnerském vztahu či se jim partnerské vztahy nedaří. Kurz je tedy určen všem zájemcům.

Kurz se bude zaměřovat na praktická cvičení a psychoterapeutické techniky, které pomáhají se znovu spojit s pozitivními životními silami erosu v nás, pokud jsme je museli v dětství v sobě potlačit a nenohli jsme je prožívat jako veskrze pozitivní.

Lektorka Mona Lisa Boyesen se věnuje této problematice dlouhodobě a má velký dar témata z tohoto období probouzet a zpracovávat.

Mona Lisa Boyesen - lektorka psychoterapeutického výcviku Mona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, zakladatelka Evropské školy biodynamické psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou biodynamické psychoterapie a pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka. V současnosti žije v Dánsku a vede semináře a výcviky po celé Evropě. V České republice je součástí lektorského týmu dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické psychoterapii a současně zde vede kurzy svého vlastního přístupu k péči o miminko pod názvem Alpha nursing.

Kurz se bude konat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Podrobněji o oidipovském období a polemika s Freudem

Jeden z největších zdrojů touhy a schopnosti milovat je spojeny s tzv. oidipovskou fází vývoje dítěte. V té době vzniká první ne-symbiotický vztah dítěte se zřetelným zalíbením dcery k otci a syna k matce. Toto období je plné nevinné touhy, hravosti a idealizace rodiče opačného pohlaví. Je to období, kdy se v dítěti jeho věku přiměřeným způsobem probouzí síly erosu. Bohužel bylo toto období plné něhy dosti nešťastně ztotožněno s výjevem z řeckého mýtu o králi Oidipovi, který musel naplnit proroctví, že zabije svého otce a ožení se se svou matkou. Sigmund Feud použil tento mýtus jako příklad pro konfliktní pocity dítěte v tomto věku, které nazval „oidipovský komplex”. Ten se stal základem psychoanalytického modelu vývoje osobnosti a poruch v tomto vývoji. Oidipovský komplex kromě již zmíněného zalíbení dítěte v rodiči opačného pohlaví zahrnuje i tvrzení o tom, že dítě vnímá situaci konkurenčně a nevědomě si přeje odstranit („zabít“) rodiče stejného pohlaví. Možnost získat rodiče oapčného pohlaví jen pro sebe se ale ukáže jako nereálná a dítě se musí vypořádat s tím, že jeho příání je nenaplnitelé.

Moderní psychoanalýza zmírnila důležitost tohoto konfliktu pro chápání oidipovského vývojového období a hovoří zde o tom, že dítě v tomto věku zjistí, že mezi rodiči existuje oblast, ze které je ono vyloučeno, ačkoliv by si do ní přálo patřit. V tomto pojetí se dítě opět musí vyrovnat se zlamáním, že jeho příání nebude naplněno.

Na základě klinických zkušeností Mona Lisa Boyesen nabízí jiný pohled na toto období. Ve své práci s klienty nikdy nepozorovala, že by se např. při práci v regresi vynořovalo přání odstranit rodiče stejného pohlaví. Při regresi do tohoto období se objevují dvě bytostné potřeby dítěte.  První z nich je potřeba, aby rodič opačného pohlaví přijal a potvrdil probouzející se životní síly v dítěti včetně sil lásky, touhy a nevinné přitažlivosti. A ano - dítě může prožívat úzkost, zda toto jeho okouzlení rodičem opačného pohlaví nebude negativně vnímáno rodičem stejného pohlaví a především, zda probouzející se touha dítěte nijak nenaruší milující vztah mezi jeho rodiči. Protože druhou bytostnou touhou dítěte v tomto období není odstranění jednoho z rodičů, ale vidět rodiče jako milující se pár, aniž by se dítě se vším, co se v něm v tomto období děje, muselo cítit jako narušitel této lásky mezi jeho rodiči. Dítě si nepřeje zakoušet, že by ty krásné síly, které se v něm probouzejí, měly destruktivní dopad na jeho okolí. Pokud rodič opačného pohlaví zrale přijme a potvrdí probouzející se síly v dítěti a pokud se tím rodič stejného pohlaví necítí ohrožován, může vše proběhnout tím nejlepším způsobem, který podpoří vývoj dítěte ve zralou osobnost schopnou milovat, která má kontakt s tímto zdrojem touhy a lásky v sobě a může jej vnímat jako něco vysoce pozitivního.

Pokud ovšem reakce rodičů na probouzející se síly v dítěti nejsou zralé a přijímající, pokud samotný vztah mezi rodiči není funkční, pak je dítě zprvu velmi zmateno, protože ty nové síly v sobě, které prožívá jako pozitivní, vyvolávají v jeho nejbližším a milovaném okolí negativní reakce nebo nesoulad mezi rodiči. Dítě pak raději tyto síly erosu v sobě potlačí, protože se s nimi nemůže zcela ztotožnit jako s něčím veskrze pozitivním. K tomu ovšem dojde nevědomě a toto nevědomé potlačení pak přetrvává až do dospělosti a omezuje možnosti plného prožití erotických vztahů na dospělé rovině.

Pokud chcete podrobnější informace, přečtěte si článek lektorky Mony Lisy Boyesen Revize oidipovského fenoménu z biodynamického a erogenetického pohledu.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Žádáme o přidělení kreditů v rámci dalšího vzdělávání psychologů a nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání). Předpokládaný počet je 12 kreditů.

Místo, rozsah a cena semináře

Seminář se koná v Brně. Začátek je první den v 18:00, konec poslední den ve 14:30 h. Časový plán je následující: pátek 17:30-21 h, sobota a neděle 10-20:30 s pauzou na oběd a v pondělí 9:30-14:30. Celkem 30 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena je 4.600 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 1.400 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.200 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Viz i storno podmínky v části Přihlášky a platba. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 4.600 Kč. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena vychází mimo jiné z toho, že maximální počet účastníků je omezen na 20.

Pokud jste v nepříznivé finanční situaci, ale máte vážný zájem o tento kurz, nemůžeme bohužel poskytnout slevu, ale je možné se případně individuálně domluvit na splátkách tak, že část ceny doplatíte až v době po konání kurzu. V takovém případě kontaktujte organizační asistentku kurzu, kontakt viz níže.

Možnosti ubytování

Omezená možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu si přespání, prosím, domluvte předem s organizační asistentkou, která Vám sdělí i podmínky.

Přihlašování - do 28.3.2017

Pokud se chcete přihlásit, přejděte do části Přihlášky a platby, kde se dozvíte další informace a můžete vyplnit přihlášku.

Protože kurz sice volně, ale přece jen navazuje na jiné kurzy Mony Lisy Boyesen, přednost při přihláškách mají absolventi některého z kurzů Reichovy charakterové typy nebo biodynamického výcviku, případně Alpha nursing s touto lektorkou, pokud se přihlásí (tedy také pošlou zálohu) do 25.3.2017. Poté budou zbývající místa nabídnuta ostatním zájemcům.

Pokud nejste absolventem některého z těchto kurzů, přesto v případě zájmu pošlete přihlášku i zálohu co nejdříve, protože zbývající místa budou ostatním zájemcům nabídnuta v pořadí, v jakém se přihlásili (tedy i zaplatili zálohu). Pokud byste se do kurzu nedostali, zálohu Vám samozřejmě celou co nejdříve vrátíme.

Kontakty - organizační asistentka kurzu

Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V kurzu jsou už volná místa pouze pro absolventy některého z kurzů Reichovy charakterové typy nebo Alpha nursing s touto lektorkou, pokud se přihlásí (tedy také pošlou zálohu) do 25.3.2017.

V případě ostatních zájemců přijímáme přihlášky na místa náhradníků (zálohu neposílejte). A současně zjišťujeme, zda je dostatečný zájem k tomu, abychom v brzké době kurz případně zopakovali. Proto pokud máte o kurz vážný zájem, prosíme v brzké době vyplňte buď přihlášku a staňte se náhradníkem nebo nám napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V obou případech prosím uveďte, zda byste preferovali konání opakovaného kurzu v Praze nebo v Brně. Termín by byl pravděpodobně na podzim 2017.

Jste zde: Titulní strana Body-psychoterapie Kurzy Oidipovské období - hledání zdrojů