Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Terapeutické masáže a deep draining
Základní informace

Informace pro ročník 2016-2017 (informace pro ročník 2014-2015 najdete v Archivu proběhlých akcí).

Psychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické druhy masáží, jejichž cílem je napomoci celému terapeutickému procesu. Významný přínos k tomuto způsobu práce představují biodynamické masáže a tzv. deep draining, které do psychoterapie přinesla Gerda Boyesen.

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. biorelease formu, kdy záměrem je nastartování sebeúzdravných schopností organismu v rámci klientových psychických obran, a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany, což vhodně zpracováno terapeuticky může být přínosem pro průběh terapie.

Deep draining je specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince.

V souladu s principy obsaženými v biodynamické psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních včetně peristaltických pohybů střev. Při terapeutických masážích a deep draining se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu.

Základním obsahem kurzu bude výuka deep draining intervence a některých terapeutických masáží, působících na vyrovnání energetické rovnováhy organismu. Podle časových možností budou zařazeny i další techniky nebo stručný úvod do Reichovy charakterologie ve vztahu k práci s dotekem.

Cílem kurzu je účastníky připravit dostatečně na tento druh terapeutické masážní práce. Pro absolventy kurzu, kteří jsou psychoterapeuty, mohou být uvedené metody vhodným rozšířením a obohacením jejich terapeutických dovedností. Ti absolventi, kteří nejsou sami psychoterapeuty (nemají příslušné vzdělání a výcvik), budou moci naučené metody používat na klientech pouze pod podmínkou, že budou domluveni na spolupráci s praktikujícím psychoterapeutem ve svém okolí, pro případ, že se u klienta objeví procesy, které by bylo dále potřeba zpracovat psychoterapeuticky. A podmínkou bude rovněž to, že klient s takovou možností zpracování témat u psychoterapeuta bude souhlasit.

Dobrou možností uplatnění absolventů kurzu bude rovněž možnost nabídnout praktikujícím terapeutům využití uvedených metod u těch klientů, kde by to mohl být vhodný doplněk již probíhající psychoterapie. Tedy klient může pokračovat ve verbální terapii u svého dosavadního terapeuta a jako doplněk podstoupit sérii masáží a deep draining. Obzvláště v případech, kdy se verbální terapie tzv. „zasekne“, to může být velmi vhodná volba.

Komu je kurz určen. Kurz je výběrový, to znamená, že konečné rozhodnutí o tom, kdo se ho může zúčastnit, je plně v kompetenci lektorky kurzy. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v některém ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo nebo účastníci takového výcviku po dostatečně dlouhou dobu. Do kurzu se rovněž mohou přihlásit absolventi ročního kurzu Terapeutická práce s dotekem (jedná se o kurz zaměřený na biorelease formu biodynamických masáží). V úvahu je možné také vzít absolvování jiných kurzů psychoterapie společně s faktem, že zájemce je praktikující fyzioterapeut.
Pokud nesplňujete uvedené podmínky, dobrou cestou, jak mít možnost se do kurzu přihlásit v budoucnu, je absolvovat uvedený kurz Terapeutická práce s dotekem. To může být dobrá vstupní cesta např. pro maséry nebo fyzioterapeuty apod., kteří nemají žádnou zkušenost s psychoterapií, i pro všechny ostatní.

Kredity pro další vzdělávání. Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod čísly AKP ČR/PHA/ŠA/096/2016, AKP ČR/PHA/ŠA/033/2017 a AKP ČR/SC/ŠA/17/2017 a 8 kreditů za každý víkendový kurz v Praze a 12 kreditů za každý prodloužený víkend pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod čísly POUZP 609/16 ŠA, POUZP 1004/16 ŠA, POUZP 1279/16 ŠA, POUZP 1795/16 ŠA, POUZP 1988/16 ŠA, POUZP 397/17 ŠA. 

Individuální terapie. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí.

Supervize. Součástí programu jednotlivých prodloužených víkendů bude i supervize dosavadních zkušeností s naučenými metodami v rozsahu celkem 12 hodin. Pokud budou účastníci aplikovat naučené metody, je podmínkou mít prvních 20 sessí s klienty supervidované. Lektorka kurzu nabízní i možnost dodatečných supervizí během kurzu i po jeho skončení, ať už individuálně nebo v malých skupinkách. Tyto případné dodatečné supervize se platí zvlášť.

Setkávání mezi semináři. Účastníkům bude doporučeno se scházet ve skupinkách nebo dvojicích v době mezi semináři a procvičovat to, co se v kurzu naučili. Je to důležitá součást procesu výuky.

Certifikát. Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti s počtem absolvovaných hodin. Podmínkou pro udělení závěrečného certifikátu je alespoň 80% účast na kurzu a doplnění si zameškané látky např. na setkáních s ostatními účastníky. Při účasti menší než 80% se bude posuzovat individuálně, zda a za jakých podmínek by případně udělení certifikátu bylo možné (kromě doplnění si probrané látky od ostatních účastníků např. povinné dodatečné supervize či doplňující kurz apod.).

Květa Palusková - lektorka kurzu bodyterapieLektorkou kurzu bude RNDr. Květa Palusková. K. Palusková, nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "Heilpraktiker" v rámci německého zdravotnictví. V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku. Po návratu zpět do vlasti jste se s ní mohli setkat především jako s lektorkou výcviku v biodynamické psychoterapii nebo kurzů biodynamických masáží pořádaných VIAPem, i jako s psychoterapeutkou.

Rozsah kurzu, termíny, místo konání a cena

Kurz proběhne v rozsahu 3 víkendů pátek večer až neděle v Praze a 3 prodloužených víkendů v rozsahu od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení Dům jógy Hlavice. Celkový rozsah je 180 výukových hodin. Předpokládaný začátek pražských setkání je vždy v pátek v 17:30h, mimopražských v 19h, konec v neděli mezi 14-15 h.

Jednotlivé termíny: 15.-17.4.2016 v Praze, 15.-19.6.2016 v Hlavici, 7.-11.9.2016 v Hlavici, 25.-27.11.2016 v Praze, 6.-8.1.2017 v Praze a 5.-9.4.2017 v Hlavici. Účastníkům bude doporučeno procvičovat naučené techniky i na setkáních mimo uvedené termíny.

V Praze možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem. Mimo Prahu je součástí pobytu ubytování a plná penze - platí se zvlášt, viz dále cena kurzu.

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit a platit jej jako celek, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Plánovaná cena za celý kurz je 19.800 Kč. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu účastníků a při pobytech mimo Prahu ani náklady na pronájem sálu. U pražských setkání je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

První splátka spolu s přihláškou ve výši 2.200 Kč. Druhá splátka ve výši 4.400 Kč do 1.4.2016. Třetí splátka ve výši 2.200,- Kč do 1.6.2016. Čtvrtá splátka ve výši 4.400,- Kč do 24.8.2016. Pátá splátka ve výši 2.200,- Kč do 11.11.2016. Šestá splátka ve výši 2.200,- Kč do 23.12.2016. Sedmá splátka ve výši 2.200,- Kč do 22.3.2017. Přečtěte si i storno podmínky v části Přihlašování.

V případě vážného zájmu o kurz a nepříznivé finanční situace zašlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., slevu poskytnout nemůžeme, ale je možné mimořádně domluvit jiný režim splátek. Budeme se vám snažit v rámci možností vyjít vstříc.

Cena za ubytování a plnou penzi při pobytech mimo Prahu včetně podílu za pronájem sálu a pomůcek se bude pohybovat kolem 600-650Kč/den, tedy cca 2.400-2.600 Kč za jeden prodloužený víkend, v případě celkového počtu osob 16-20. Plná penze je vzhledem k podmínkám daného zařízení povinná. Cenová kalkulace vychází z ceníkových cen roku 2015.

Potvrzení o účasti

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti. Ti, kteří dosáhnou 80% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu o absolvování kurzu. U těch, kteří po předchozí domluvě nastoupili do kurzu až od 2. víkendu, se těchto 80% bude počítat z rozsahu kurzu po odečtení 1. víkendu.

Přihlašování.

Pokud se chcete přihlásit, přejděte do části Přihlašování, kde se dozvíte další informace a můžete vyplnit přihlášku.

Kontakty

Informace:
Katka Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jste zde: Titulní strana Body-psychoterapie Kurzy Terapeutické masáže a deep draining