Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Terapeutická práce s dotekem
Ročník 2014 - 2015

Termíny a místo konání

Kurz proběhne v šesti víkendových seminářích v termínech 12.-14.9.2014, 31.10.-2.11.2014, 9.1.-11.1.2015, 20.3.-22.3.2015, 29.5.-31.5.2015, 11.9.-13.9.2015. Začátek je vždy v pátek v 18h, konec v neděli mezi 14-14:30 h. Celkem se bude jednat o 120 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Místem konání je Dětské integrační centrum a mateřská školka, Hurbanova 1285/14, 142 00  Praha 4 – Krč.

Kredity pro další vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditůza každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/139/2014 a 8 kreditů za každý víkend pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod čísly: OZ 1101/14 ŠA, OZ 1468/14 ŠA, OZ 1727/14 ŠA, OZ 466/15 ŠA, OZ 898/15 ŠA,OZ 1191/15 ŠA.

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 13.200 Kč a je splatná ve třech splátkách. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

1. splátka ve výši 2.000 Kč s přihláškou, 2. splátka ve výši 4.400 Kč do 29.8.2014, 3. splátka ve výši 4.400 Kč do 23.12.2014, 4. splátka ve výši 2.400 Kč do 14.5.2015.

Pokud není kurz zcela zaplněn, je možné do kurzu vstoupit dodatečně od jeho 2. víkendu. V takovém případě se platí poměrná část ceny.

Ve výjimečných případech po předchozí domluvě je možné se plánovaně zúčastnit pouze 5 víkendů místo všech 6 s tím, že se celková cena sníží o 1.700 Kč a tato částka se odečte od poslední splátky. V takovém případě kontaktujte organizátory. Tato domluva musí být učiněna před začátkem kurzu, není možné ji udělat až dodatečně po jeho zahájení.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.000 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného.  Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka nebo jej zajistí organizátor, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty

Informace:
Katka Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní informace

Obsah kurzu

Přihlašování