Výcviky.cz

psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Erogenetic - nové perspektivy v lidském potenciálu
(kombinace hraní rolí, muzikoterapie a body-psychoterapie)
Základní informace

1.-5.2.2017 - prodloužený víkend Erogenetic

Erogenetic je originální kombinace receptivní muzikoterapie, body-psychoterapie a hraní rolí, které je v mnohém podobné rodinným konstelacím, ale nikoliv totožné a vyvinuté nezávisle na nich. Erogenetic je určený ke zpracování témat z jakéhokoliv životního období, kdy životní události vedly k tomu, že jsme si sami začali blokovat naši životní energii. Vytvořily jej norské psychoterapeutky Mona Lisa Boyesen a Gussie Grace Wallem v roce 1987 (druhá z nich je i lektorkou nabízených workshopů).

Erogenetic se nezaměřuje pouze na prozkoumání toho, co bylo, ale má v sobě silný prvek transformace a využívá to, čemu v psychoterapii říkáme kompenzační techniky - tedy umožnit klientovu nervovému systému kvalitativně novou zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období, ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo, ať už je to potřeba bezpečí, uznání, péče, zájmu a podobně.

Název erogenetic je spojením slov eros, genetika a etika a vyjadřuje, že eros je genetickým darem spojeným s původem naší bytosti. Je to zdroj, který je součástí naší přirozenosti.

Nezpracovaná životní zklamání a nepříznivé události vedou k tomu, že si sami vědomě či nevědomě omezíme zdroje naši životní energie a schopnosti milovat. Je to proto, abychom nemuseli cítit bolest spojenou s těmito nenaplněnými touhami. Nalezením a zpracováním těchto zklamání tak můžeme obnovit naše zdroje lásky a vášně a vnitřní prameny nadšení. To se pak může projevit:

  • větší radostí ze života,
  • prohloubením schopnosti vytvářet partnerský vztah a vztahy vůbec,
  • propojením se se svým potenciálem, který v sobě cítím.

Kurz je sebezkušenostní, takže umožní se učit, jak s těmito tématy pracovat, i si tato témata u sebe zpracovávat. Prostředkem, který nám k tomu pomůže, bude hudba. Protože nejvíce jsme emočně s hudbou spojeni v době puberty a dospívání, kdy hudba se svými texty rezonuje hluboce s naší vášní a silnými bytostnými touhami, bude doporučeno přinést si s sebou hudbu právě z tohoto období. Ale je možné přinést hudbu i z jakéhokoliv jiného životního období, pokud je to hudba, která ve vás otevírá emoce.. Hudba má hlubokou schopnost léčit "zlomená srdce" a dostat nás do kontaktu s našimi emocemi.

Na kurzu je pro každého vyhrazený prostor pro individuální sessi před skupinou v délce cca 2 h.. Z tohoto důvodu je počet účastníků prodlouženého víkendu Erogenetic omezen na max. 14.

Vítáni jsou všichni, komu je 18 a více let. Více o celém konceptu v části Co je erogenetic a možná ještě lépe si přečtěte rozhovor s oběma autorkami a lektorkami na toto téma. Kurzy probíhají v angličtině s tlumočením do češtiny.

lektorka Gussie Grace Wallem Lektorka a spoluautorka metody Gussie Grace Wallem, nar. 1956 v Norsku, žákyně Gerdy Boyesen, od r. 1978 pracuje s klienty. Vystudovala Fakultu fyziatrie v Londýně, kde dokončila výcvik v oboru biodynamické fyziatrie, terapeutických masáží a poté také biodynamické psychoterapie. Kvalifikovaná fyzioterapeutka, učitelka gymnastiky, učitelka metody biorelease, biodynamická psychoterapeutka a akupunkturistka. V letech 2006-2008 působila jako lektorka v Evropské škole biodynamické psychologie v Lübecku. Zakladatelka metody psychomediálního channellingu a spolu s M. L. Boyesen zakladatelka erogenetic.

Mona Lisa Boyesen - lektorka psychoterapeutického výcviku Spoluautorka metody Mona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, zakladatelka a ředitelka Evropské školy biodynamické psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Více než 35 let je výcvikovou trenérkou biodynamické psychoterapie a pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka. Spolu s G. Grace Wallem je tvůrkyní erogenetic (terapie zaměřené na práci se zdroji). Na základě svých klinických zkušeností vyvinula metodu citlivá péče o kojence zvanou Alpha nursing a je tvůrkyní terapeutického přístupu zvaného biorelease (seberegulace a úleva od stresu). V současnosti žije v Dánsku a vede semináře a výcviky po celé Evropě včetně České republiky, kde je součástí lektorského týmu dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické psychoterapii.

Podrobnější popis průběhu

Workshop probíhá tak, že se nejprve poslouchá donesená hudba ve dvojicích, aby člověk zjistil, která skladba s ním momentálně nejvíce emočně rezonuje.

Ve zbytku workshopu pak má každý možnost mít svou sessi, na kterou je vyhrazeno cca 2 h času. Práce během erogenetic sesse je hodně podobná rodinným konstelacím, ale byla vyvinuta nezávisle na tvůrci rodinných konstelací B. Hellingerovi. Řeknete téma, se kterým chcete pracovat, vy nebo lektorka vyberou, které role v konstelaci budou, vy si pak vyberete jednotlivé zástupce z přítomných účastníků, kteří budou hrát role, např. vašich rodičů, vašich vnitřních částí nebo partnera apod. Pak vše probíhá za hlasité opakované reprodukce té skladby, která je pro vás momentálně nejvíce emočně otevírající. Klient je od počátku součástí konstelace a on i lidé v rolích následují své impulsy. Cílem není ale zjišťovat, jak a proč vše kdysi bylo, ale nalézt a zažít si transformaci a dostat to, co člověk potřeboval, ale nedostal, aby nervový systém měl novou zkušenost, nový referenční bod, ke kterému se může vztahovat. Pokud je to třeba, lektorka občas do dění zasáhne nebo pracuje i přímo na těle klienta, aby podpořile jeho proces.

I díky hudbě a přístupu lektorky je vše velmi intenzivní a hluboké.

Místo, rozsah a cena semináře, přihlášky

Podrobnosti naleznete na stránce organizátora akce.

Kontakty

+420 608 94 77 46 (Jan), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.