Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Základy body-psychoterapie
Základní informace

Kurz v rozsahu čtyř víkendů vycházející z principů biodynamické psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen. Druhou inspirací budou techniky vyvinuté Elenou Tonetti, původně pro práci s těhotnými, které je možné zařadit mezi krátkodobou psychoterapii zaměřenou na tělo.

Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

POZOR ZMĚNA! Nově už nevyžadujeme předchozí účast na úvodním víkendu body-pychoterapie, pouze je doporučeno se úvodního víkendu zúčastnit. Teoretická látka z úvodního víkendu bude na kurzu Základy body-psychoterapie zopakována, ale nebudou se již opakovat techniky a cvičení z úvodního víkendu. Změnu jsme udělali, aby se do kurzu mohli přihlásit i ti zájemci, kteří se z důvodu naplněnosti úvodního víkendu v listopadu 2013 dostali až na úvodní víkend v lednu 2014, kdy bude na přihlášení se na Základy už pozdě.

Tomáš Morcinek - lektor kurzu psychoterapieLektorem kurzu bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr a psychoterapeut, člen výcvikového lektorského týmu probíhajícího psychoterapeutického výcviku. V současnosti se věnuje individuální a skupinové psychoterapii v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, kurz Birth into Being s Elenou Tonetti atd.).

Obsah kurzu

O náplni semináře se dozvíte více v části Obsah kurzu.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem: AKP ČR/PHA/ŠA/028/2014 a 12 kreditů za každý víkend pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod číslem OZ 64/14 AČ.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne ve čtyřech víkendových seminářích 10.-12.1.2014 v Praze, 7.-9.2.2014 v Brně, 11.-13.4.2014 v Brně a 13.-15.6.2014 v Praze. Začátek je vždy v pátek v 17:30h, konec v neděli mezi 14:00-14:30 h. Celkem se bude jednat o 80 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 8.000 Kč a je splatná ve třech splátkách.
1. splátka ve výši 1.500 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.300 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu, 3. splátka ve výši 3.200 Kč do 27.3.2014. Viz i storno podmínky v části Přihlašování. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Ve výjimečných případech po předchozí domluvě je možné se plánovaně zúčastnit pouze 3 víkendů s tím, že se celková cena o něco sníží. V takovém případě kontaktujte organizátory. Tato domluva musí být učiněna před začátkem kurzu, není možné ji udělat až dodatečně po jeho zahájení.

Možnosti ubytování

Pro mimopražské a mimobrněnské možnost nouzového přespání v místě konání semináře. O podmínkách se v případě zájmu informujte předem.

Zvýhodnění v případě účasti v dlouhodobém výcviku v biodynamické psychoterapii

Absolventi kurzu Základy body-psychoterapie s minimálně 85% účastí budou mít čtvrtý workshop dlouhodobého výcviku za třetinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 10 tzv. bloků (1 blok = 4 výukové hodiny)..

Přihlašování

Pokud se chcete přihlásit, přejděte do části Přihlašování, kde se dozvíte další informace a můžete vyplnit přihlášku.

Informace a kontakt

Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jste zde: Titulní strana Body-psychoterapie Kurzy Základy body-psychoterapie