Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Psychoterapie zaměřená na tělo - kurzy
Přehled pořádaných kurzů

V naší nabídce najdete jak víkendové, tak i roční kurzy a také dlouhodobý psychoterapeutický výcvik.

Prakticky všechny uvedené kurzy jsou sebezkušenostní, tedy nejsou zaměřeny na povídání "o psychoterapii", ale na vlastní zážitek a zkušenost s body-psychoterapií na sobě, přičemž nabízená cvičení a techniky vždy demonstrují nějaký teoretický princip, který je takto možné si zažít "zevnitř".

Kurzy jsou určené všem zájemcům, nejen těm, kdo pracují v pomáhajících profesích, ale i těm, kterým jde o práci na sobě a vlastní seberozvoj. Kurzy se zahraničními lektory jsou vždy tlumočeny do češtiny.

Kurzy mají přiděleny kredity v rámci dalšího vzdělávání psychologů a dalších nelekařských zdravotnických profesí (zdravot., sestry, fyzioterapeuti a další).

Kurzy vedené Eli Weidenfeldem:

Úvodní víkend body-psychoterapie

Úvodní "ochutnávkové" seznámení se s různými možnostmi v rámci body-psychoterapie a se základními teoretickými principy. Na programu je jak práce s dotekem včetně terapeutické masáže, tak i tzv. vegetoterapie a využití verbálních technik v rámci body-psychoterapie. Určeno všem zájemcům.

Úvodní víkend body-psychoterapie pro terapeuty

Úvodní "ochutnávkové" seznámení se s různými možnostmi v rámci body-psychoterapie a se základními teoretickými principy. Na programu je jak práce s dotekem včetně terapeutické masáže, tak i tzv. vegetoterapie a využití verbálních technik v rámci body-psychoterapie. Kurz je určen pouze pro terapeuticky pracující profesionály z pomáhajících profesí.

Kurzy vedené MUDr. Tomášem Morcinkem:

Úvodní víkend body-psychoterapie

Úvodní "ochutnávkové" seznámení se s různými možnostmi v rámci body-psychoterapie a se základními teoretickými principy. Na programu je jak práce s dotekem včetně terapeutické masáže, tak i tzv. vegetoterapie a využití verbálních technik v rámci body-psychoterapie. Určeno všem zájemcům.

Pozn.: Tento kurz mohou výjimečně vést i jiní lektoři.

Základy body-psychoterapie

4-víkendové prohloubení témat úvodního víkendu v uzavřené skupině. Kurz je otevřen všem zájemcům, ale pro vstup je vhodné absolvovat úvodní víkend nebo mít nějakou jinou zkušenost s body-psychoterapií na sobě. Účast na úvodním víkendu je ale pouze doporučená, není podmínkou pro vstup do kurzu. Kurz umožňuje prohloubení sebezkušenosti pro všechny a nabídne také určité minimum, které je možné zakomponovat např. do jiných terapeutických postupů, ve kterých má daný profesionál výcvik.

Prohloubené základy body-psychoterapie (seberozvojová skupina)

1,5roční uzavřená skupina (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených), která odpovídá přibližně první čtvrtině dlouhodobého výcviku. Tato délka již umožňuje si body-psychoterapii nejen zkusit, ale i zažít její účinky pro svůj seberozvoj. Pomáhajícím profesím umožňuje získat hlubší porozumění principům a technikám práce s tělem. Kurz je otevřen všem zájemcům, ale opět - pro vstup je vhodné absolvovat úvodní víkend nebo mít nějakou jinou zkušenost s body-psychoterapií na sobě. Účast na úvodním víkendu je ale pouze doporučená, není podmínkou pro vstup do kurzu.

Kurzy vedené Honzou Nejedlým

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravné tendence. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vhodnou vstupní branou do kurzu Terapeutická práce s dotekem.

Terapeutická práce s dotekem

6-víkendový kurz zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na biodynamické masáže v tzv. biorelease úrovni, což je úroveň podpůrná, zaměřená na aktivaci sebeúzdravných sil v organismu.  Otevřen všem zájemcům. Kurz se opakuje zpravidla jednou ročně a kromě zájemců z řad terapeutů jsou účastníky často maséři a fyzioterapeuti.

Kurzy dříve vedené Květou Paluskovou

Terapeutické masáže a deep draining

6 víkendů, z toho 3 prodloužené v ubytovacím zařízení na venkově. Kurz je zaměřen na biodynamické masáže v tzv. terapeutické úrovni a na specifická masážní ošetření nazývaná deep draining. Jedná se již o hlubší a pokročilejší práci, proto účast je možná jen po schválení lektorkou a předpokladem je absolvování Terapeutické práce s dotekem nebo jiná hlubší zkušenost s masážemi a prací s tělem nebo fyzioterapií. Kurz se opakuje zpravidla jednou za 2 roky.

Kurzy vedené Monou Lisou Boyesen

Reichovy charakterové typy

Seznámení se s typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Všechny typy, tedy schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní i hysterický jsou v kurzu probrány teoreticky i pomocí malých demonstrujících cvičení. Kurz je vhodný pro koholiv, koho toto téma zajímá, nejsou nutné žádné předchozí znalosti.

Reichovy charakterové typy II (zaměřeno na terapii)

Navazující kurz, který se zaměřuje na vhodné terapeutické postupy a cíle v terapii pro jednotlivé Reichovy typy. Podmínkou účasti na kurzu je znalost jednotlivých Reichových typů.

Oidipovské období - hledání zdrojů

Prodloužený víkend věnovaný intenzivní sebezkušenostní práci na tématech tzv. oidipského období, tedy věku 3-6 let, kdy dítě objevuje svou příslušnost k jednomu pohlaví a kdy se všichni jako děti musíme nějak vyrovnat s identifikací se stejnopohlavním rodičem a přitažilovostí a potřebou přijetí od rodiče opačného pohlaví a také s faktem, že rodiče mají mezi sebou oblast vztahu, ze kterého jsme jako dítě vyloučeni. Způsob, jakým tato témata v tomto období vyřešíme, pak v dospělosti významně ovlivňuje i naše partnerské vztahy a vůbec vztah k opačnému i stejnému pohlaví. Mona Lisa v pojetí tohoto období polemizuje s Freudem a nabízí svůj kreativní pohled na řešení těchto témat. Každý účastník bude mít možnost si tato témata znovu zpracovat.

Mona Lisa Boyesen v České republice kromě kurzů z oblasti body-psychoterapie vede i kurzy jejího vlastního inovativního pohledu na péči o miminka do jednoho roku pod názvem Alpha nursing.