Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Psychoterapie zaměřená na tělo
Jak si vybrat z kurzů bodyterapie

V následujícím textu se dozvíte srovnání jednotlivých kurzů z psychoterapie zaměřené na tělo a také požadavky a doporučení pro ty, kdo by chtěli vstoupit do dlouhodobého výcviku.

 

V biodynamické psychoterapii, směru psychoterapie zaměřené na tělo, ze kterého především vycházejí zde nabízené kurzy, je možné rozlišit zhruba tři možné způsoby práce s klientem:

1) Umění doteku – sem patří ty kontaktní techniky, kdy je klient pasivní a aktivita vychází z terapeuta. Typickým představitelem tohoto způsobu práce jsou biodynamické masáže, ale nemusí se vždy jednat o masáž.

2) Vegetoterapie v širším slova smyslu – sem patří ty techniky, kdy aktivita vychází z klienta, především pak z impulsů v jeho těle, a terapeut pouze vytváří vhodné, bezpečné prostředí, aby se klient mohl tělesně projevit a aby se proud impulsů v těle nezastavil.

3) Ostatní techniky, které jsou dobře kompatibilní s bodyterapií, tedy např. verbální techniky, které využívají uvědomění si tělesného prožívání, hraní rolí, imaginace, techniky z KBT adaptované tak, že k získání informací se využívá i tělesného prožitku atd.

 

Úvodní víkend

Jedná se o „ochutnávku“ vhodnou pro ty, kteří zatím nemají žádnou představu o body-psychoterapii a chtějí získat první praktickou zkušenost. Vhodný je rovněž, pokud uvažujete o delších kurzech nebo výcviku, ale nejste si jisti, zda chcete hned investovat větší objem času i peněz. Kurz je určen pro všechny zájemce - pro ty, koho téma zajímá z profesního hlediska i pro ty, kteří hledají seberozvoj. Kurz nabízí techniky ze všech třech výše zmíněných oblastí, rozsah kurzu ale umožňuje opravdu jen základní seznámení  s metodou a určité minimum teoretického pozadí prezentovaných technik.

Pro zájemce o dlouhodobý výcvik nebo o některý ze dvou prohlubujících kurzů Základy body-psychoterapie a Prohloubené základy body-psychoterapie, kteří nemají zatím na sobě žádnou praktickou zkušenost s bodyterapií, je absolvování úvodního víkendu podmínkou pro vstup do uvedených kurzů.

 

Základy body-psychoterapie (4 víkendy)
Prohloubené základy body-psychoterapie (seberozvojová skupina) (9 víkendů, část z nich prodloužených)
Terapeutická práce s dotekem (6 víkendů)

Co mají tyto tři kurzy společné? Všechny tři umožňují se hlouběji seznámit s prezentovanou metodou. Jednak zde bude nabídnut širší rozsah technik, jednak na jednotlivé techniky bude dáno více času nežli v úvodním víkendu, jednak zde bude stabilní skupina, takže se vytvoří větší pocit bezpečí a důvěry mezi účastníky, sebezkušenost tak může jít do větší hloubky. V případě seberozvojové skupiny s názvem Prohloubené základy body-psychoterapie se navíc prodloužené víkendy od středy večera do neděle oběda budou konat v  ubytovacím zařízení mimo Prahu, což dále umožní jít do ještě větší sebezkušenostní hloubky. Kurzy jsou vhodné pro ty, kdo chtějí získat základní znalosti z bodyterapie, ale nechtějí nebo nemohou investovat do plného výcviku, nebo pro ty, kteří už mají terapeutické vzdělání a chtějí si rozšířit svůj terapeutický repertoár. Kurzy je také možné využít pro vlastní seberozvoj, všechny jsou sebezkušenostně vedené. Mohou být i dobrým doplňkem pro ty, kdo na sobě pracují v rámci verbální psychoterapie. Po absolvování ani jednoho z těchto kurzů se ale účastník nestane body-psychoterapeutem, k tomu je třeba absolvovat dlouhodobý výcvik.

V čem se naopak odlišují? Kurz Terapeutická práce s dotekem se soustředií především na první z výše uvedených tří oblastí biodynamické psychoterapie, tedy na umění doteku a v rámci této oblasti především na biodynamické masáže, z ostatních oblastí zařazuje jen menší ukázky. Kurz si např. často vybírají maséři nebo fyzioterapeuti, ale nejenom oni. Pro vstup do kurzu není nutné absolvovat výše uvedený úvodní víkend.

Naproti tomu oba zbývající kurzy "Základů" a "Prohloubených základů" se zaměřují rovnoměrně na všechny tří výše uvedené oblastí. Jsou tedy vhodnější pro ty, kdo si chtějí prohloubit znalost z body-psychoterapie v celém jejím spektru. Pestrostí technik tyto dva kurzy také nabízí o něco hlubší možnost sebezkušenosti a práce na osobních tématech účastníků. Mezi nimi navzájem je rozdíl plynoucí z délky a uspořádání obou kurzů. Devět setkání a z nich některá jako prodloužené víkendy v ubytovacím zařízení (celkem 252 hodin) oproti čtyřem víkendů, dva v Brně a dva v Praze (celkem 80 hodin). A také práce na prodloužených víkendech sama o sobě umožňuje použít hlouběji jdoucí techniky nežli je tomu na víkendových setkáních. Sebezkušenostní skupina Prohloubené základy body-psychoterapie je do jisté míry podobná první čtvrtině dlouhodobého výcviku, která je také zaměřena především na sebezkušenost. Pro vstup do obou kurzů je třeba absolvovat úvodní víkend nebo mít nějakou sebezkušenost s body-psychoterapií odjinud.

 

Jak už bylo naznačeno, rozdíl mezi úvodním víkendem, několikavíkendovým kurzem a dlouhodobým výcvikem není pouze v množství a šíři spektra nabídnutých technik, ale také v míře sebezkušenosti. Je pravděpodobné, pokud se zúčastníte všech tří typů kurzu, že část technik se může i opakovat, ale povětšinou v trochu jiném provedení. Může být např. velký rozdíl, pokud na tutéž techniku v roli klienta dostanete 10-15 min. nebo 40-50 min. V úvodních kurzech se pochopitelně setkáte spíše s variantou kratší, ve výcviku pak s variantou delší, která může vést k hlubšímu sebepoznání a hlubším účinkům.

 

Reichovy charakterové typy

Speciální kurz zaměřený výhradně na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Kromě tohoto kurzu jsou Reichovy charakterové typy probírány, a to mnohem hlouběji, pouze v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, především v jeho druhé polovině. Tato teorie jinak není součástí žádného jiného nabízeného kurzu.

 

Dlouhodobý výcvik v biodynamické psychoterapii

Výcvik je koncipován sebezkušenostně, tedy účastníci si zažívají nejen roli terapeuta, ale i roli klienta. Je určen pro ty, kdo se chtějí „vyučit“ plným terapeutickým kompetencím v psychoterapii zaměřené na tělo.

Pro vstup do dlouhodobého výcviku je potřeba, aby zájemci měli předem dostatečnou zkušenost sami na sobě s psychoterapií zaměřenou na tělo.  Dostatečnou zkušeností je myšleno absolvování sebezkušenostního semináře v rozsahu alespoň jednoho víkendu nebo alespoň 5 hodin individuální terapie, kdy se pracovalo opravdu skrze tělo (a nejednalo se pouze o masáž).  Pokud si nejste jisti, zda Vaše zkušenost s bodyterapií je pro vstup do výcviku dostatečná, napište s předstihem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud tedy zatím nemáte s bodyterapií vlastní zkušenost, v praxi to znamená před vstupem do výcviku absolvovat alespoň úvodní víkend ze zde nabízených kurzů.  A vřele doporučujeme tento úvodní víkend absolvovat i těm, kdo už nějakou zkušenost mají, protože budete mít možnost poznat některé z lektorů výcviku a styl jejich práce, takže se budete moci lépe rozhodnout, zda o výcvik máte vážný zájem. 

Zkušenosti s rolí klienta pouze s verbálními metodami práce není v tomto případě dostatečná. Verbální terapie umožňují mnohem více zůstat v bezpečném prostoru vlastních psychologických obran, klient má nad průběhem větší vědomou i nevědomou kontrolu. Při použití neverbálních metod a metod práce přes tělo se mohou vynořit i témata a pocity, které jsme si předem nepřáli nebo se témat dotkneme v intenzitě, která nás může překvapit. Je proto důležité si ještě před vstupem do výcviku prakticky ověřit, nakolik nám bude tento způsob práce vyhovovat.

Pokud patříte mezi ty zájemce o výcvik, kteří nemají zatím žádnou, ani verbální terapeutickou zkušenost v roli klienta, pak velmi doporučujeme před vstupem do výcviku absolvovat i některý z vícevíkendových kurzů. Vhodný je k tomuto účelu kterýkoliv ze zde nabízených. Není to sice nutná podmínka vstupu do výcviku, ale může to významně podpořit Váš osobnostní růst, což je jedna ze součástí přípravy na roli terapeuta, i přispět k hlubšímu porozumění vyučovaným technikám. Současně Vás to i vhodným a především postupným způsobem připraví na emocionální nároky, které klade na účastníky samotný výcvik, a které někdy vedou i k tomu, že účastníci z výcviku odcházejí předčasně.