Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Psychoterapie zaměřená na tělo - úvod

V oblasti body-psychoterapie aktuálně probíhá již pátý běh Dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické psychoterapii, zaštítěného Evropskou školou biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Současně je připravený nový běhu tohoto výcviku od ledna 2018. Zahájen bude Vstupním workshopem 14.-17.9.2017.

Mona Lisa BoyesenV roce 2017 nabízíme specialitu Mony Lisy Boyesen pod návem Oidipovské období - hledání zdrojů. Jedná se o kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. V roce 2017 plánujeme tři termíny tohoto kurzu.

V červnu 2017 proběhne v Praze opět kurz Reichovy charakterové typy, vedený Monou Lisou Boyesen.  A navázat na něj můžete následným kurzem Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii, který bude v listopadu 2017.

Honza NejedlýOd ledna 2018 pro Vás chystáme znovu otevřít kurz Terapeutická práce s dotekem, zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na výuku biodynamických masáží a to nově pod vedením Honzy Nejedlého. S tímto lektorem a s jeho výukou se můžete seznámit na jednom ze dvou chystaných Úvodních víkendů biodynamických masáží, které proběhnou v červnu a v listopadu 2017.

Nabízíme také Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo 13.-15.10.2017 v Praze pod vedením MUDr. Tomáše Morcinka. Úvodní víkend se obvykle koná několikrát do roka v Praze nebo v Brně. Nabízí možnost pro všechny zájemce se sebezkušenostně seznámit se základními principy tohoto směru psychoterapie.

Pod vedením Květy Paluskové v roce 2017 skončil poslední - pátý ročník specializovaného kurzu Terapeutické masáže a deep draining.

Pro zájemce o hlubší poznání a sebepoznání nabízíme možnost prohloubení zkušenosti s body-psychoterapií jednak v kratším 4-víkendovém kurzu Základy body-psychoterapie a také v delším 1,5 ročním kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Nabízení těchto dvou kurzů je momentálně pozastaveno.

NEVÍTE, KTERÝ Z KURZŮ SI VYBRAT? Který je ten pravý pro vás? Odpověď najdete na stránce se stejným názvem Který kurz si vybrat

VÝHLED NA PŘÍŠTÍ ROKY: Vždy jednou ročně plánujeme otevřít kurz Reichovy charakterové typy a pokračovací kurz Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii. Dle zájmu jednou do roka bude kurz Oidipovské období - hledání zdrojů. Proběhlý kurz Terapeutické masáže a deep draining byl poslední, který povede Květa Palusková. Pro jeho pokračování hledáme nového lektora. Kurz Terapeutická práce s dotekem nově povede Honza Nejedlý a podle zájmu, máme v plánu ho dále nabízet i další roky. Předcházet budou 1 - 2 Úvodní víkendy biodynamických masáží. Pokud bude zájem, plánujeme nabízet i úvodní víkendy body-psychoterapie. Zahájení dlouhodobého výcviku plánujeme na leden 2018. Kurzy Alpha Nursing jsme přenechali jinému pořadateli.

Psychoterapie zaměřená na tělo, stručně nazývaná také bodyterapie nebo body-psychoterapie, je psychoterapeutický směr, který vychází z jednoty a vzájemné provázanosti těla a duše a při terapeutickém ovlivňování psychických a psychosomatických problémů využívá nejen slovo, ale také tělesné prožívání a intervence, které využívají naší schopnosti prožívat a vyjadřovat věci i na tělesné úrovni. Přitom se vychází např. i z konceptu tělesné paměti a tělesných korelátů našich povahových vlastností.

Jedním ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo je i biodynamická psychoterapie založená norskou psycholožkou a fyzioterapeutkou Gerdou Boyesen. Biodynamická psychoterapie zahrnuje kromě různých možností práce s klientem, obvyklých i v jiných směrech na tělo zaměřené psychoterapie, také specifické, tzv. biodynamické masáže ovlivňující přímo na tělesné rovině koreláty psychických stavů.

Jste zde: Titulní strana Body-psychoterapie